Print

Research and educational activities of Vikentii Khvoika

Collection of articles

2010 marks 160 years of the birth of Vikentii Khvoika. Through his archaeological research, which were conducted in the late XIX c, opened new, important and sometimes unknown pages of ancient history of our region. Collected antiquities became an ornament of the National Museum of History of Ukraine.They and the results of excavations are still actively studied and used by scientists. Actually,  V. Khvoika become an important part of the history of archaeological science. Collection of articles, prepared by the Institute of Archaeology NAS of Ukraine, the National Museum of History of Ukraine and Kyiv Regional Archaeological Museumat Trypillia is devoted to the various parties to research first custodian of archaeological assets - from Stone Age culture and Trypillia to the days of Rus'.

A number of publications highlighting the little known (or unknown) pages of his activity, his relations with other prominent researchers. Introduced into circulation are important, previously unknown archive material.

Вікентій Хвойка – дослідник старожитностей та давньої історії. До 160-річчя з дня народження.

Збірка наукових праць

Трипілля, 2010 рік

Наукове видання

2010 року виповнилося 160 років із дня народження В. В. Хвойки. Завдяки його археологічним  дослідженням, які були проведені наприкінці ХІХ, було відкрито нові, важливі, часом невідомі сторінки давньої історії нашого краю. Зібрані ним колекції стали окрасою Національного музею історії України, а результати досліджені і досі активно використовують у своїх працях науковці. Власне, сама діяльність В. В. Хвойки стала важливою складовою історії археологічної науки. Збірка наукових праць, підготована співробітниками  Інституту археології НАН України, Національного музею історії України та Київського обласного археологічного музею присвячена різним сторонам дослідницької діяльності першого хранителя археологічних фондів – від палеоліту та трипільської культури до доби Русі. Ряд публікацій висвітлює маловідомі (або і невідомі) сторінки діяльності вченого, його відносин з іншими відомими дослідниками. Вводяться в обіг важливі, раніше невідомі архівні матеріали.

Рецензенти: Терпиловський Р. І. – доктор історичних наук

Затверджено до друку Вченою Радою Інституту археології НАН України та Вченою Радою Київського обласного археологічного музею

Впорядкування збірки: М. Відейко, В. Колеснікова, Н. Корж

 

Розпорядником тиражу є Обласний археологічний музей у с. Трипілля