PrintIN MEMORY OF VALERY DUDKIN

 

On April, 16 2011 died Valery Dudkin. His name connected with discovery and investigations of the largest Trypillia Culture sites at 1971-1995.

ДУДКІН ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ (1943- 16.04. 2011) – геофізик, педагог. Дійсний член Української Академії Наук Національного Прогресу (1994).

Закінчив (1970) геологічний факультет Київського державного університету. Аспірант Інституту геофізики АН УРСР(1976-79).

Працював (1966-76) в Інституті археології АН УРСР (тепер Інститут археології НАНУ). 1976-88 науковий співробітник, начальник Демидівської палеомагнітної лабораторії Інституту геофізики АН УРСР. 1995-2003 – директор Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень при Міністерстві культури та мистецтв України.

З 60-х рр. розробляв методику археолого-магнітометричних дослідженнь та застосовував її на практиці для вивчення планування поселень трипільської культури. Спільно з Зіньковським К.В. та Шмаглієм М.М. розробив методику комплексного дослідження трипільських поселень з використанням археометричних методів. Автор понад 40 планів поселень різних часів (від етапу А до СІІ включно) на території України та Молдови, в тому числі трипільських протоміст (Вільховець, Глибочок, Майданецьке, Тальянки, Ятранівка, Ямпіль тощо). Магнітометричні плани поселень Коломийщина-ІІ та Гребені дозволили суттєво уточнити планування цих пам'яток, встановлене ще під час розкопок Пассек Т.С. та Бібікова С.М. Результати археолого-магнітометричних досліджень стали новим самостійним елементом джерелознавчої бази для вивчення різних аспектів трипільської культури.

У 60-70-х рр. вів археологічний гурток при Центральному палаці піонерів та школярів Києва. Учасники гуртка, з якими працював В.П.Дудкін, брали участь в дослідженнях поселення Майданецьке. Деякі з них стали дослідниками трипільської культури (к.і.н. Відейко М.., к.і.н. Корвін-Піотровський О.). Серед його учнів – дослідники кам’яного віку д.і.н. В. Степанчук, к.і.н. Д. Нужний, бронзового віку – к.і.н. Т. Гошка, антропології – к.і.н. Л. Литвинова.

Автор понад 100 друкованих праць з проблем дослідження давнього магнітного поля землі, в тому числі 2 монографій. Автор 25 праць з проблем археометричних досліджень, в тому числі пам'яток трипільської культури. Головний редактор видання "Археометрія та охорона історико-культурної спадщини".

 

Фотографії 70-х років ХХ ст.

https://picasaweb.google.com/wideiko/16042011?authkey=Gv1sRgCPWKhaW31a_ONg

Основні праці в галузі археології:

Дудкин В.П. Геофизическая разведка на позднетрипольском поселении у с. Маяки [Одес обл.] // Археологические исследования на Украине 1967 г. – 1968. – Вып. 2. – С. 216–219: ил.

Дудкин В.П. Геофизическая разведка крупных трипольских поселений // Использование методов естественных наук в археологии. – К.: Наук. думка, 1978. – С. 35–45: ил.

Дудкін В. Дослідження трипільської цивілізації методами природничих наук// Трипільська цивілізація у спадщині України. – К.:Вид.центр «Просвіта», 2003. – С.255–260.

Дудкін В.П. Археометричні дослідження трипільської цивілізації / Дудкін В.П., Відейко М.Ю. // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. – К., 1998. – Вип. 2. – С. 7–28.

Дудкин В.П. Поиск и картографирование магнитометрическим методом характерных археологических объектов (ров, гончарный горн) // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. – К., 2000. – С. 4–11.

Дудкін В. П. Планування поселень трипільської культури /співав. М. Відейко// Енциклопедія трипільської цивілізації. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 303 – 314.

Дудкiн В.П., Жарких М.І., Кошелев І.М. Первинна обробка результатів спостережень на археологічних пам’ятках.– Археометрiя i охорона історико-культурної спадщини. Вісник Iн-ту пам.– охорон. досл. № 1.– К.: 1996 – с. 10–18.

Дудкин В.П., Кошелев И.Н.. Методы комплексной интерпретации результатов магнитометрической съемки археоло­гических памятников.– Археометрiя i охорона iсторико-культурної спадщини, Вiсник Iн-ту пам.– охорон. дослiдж.– № 3.– К.:1999.

Дудкін В. П. Відейко М. Ю. 2009 Архітектура Трипільської цивілізації: від поселень до протоміст. – Київ: Мислене древо, 2009. -