Print

Beginning of searches of genetic roots of the Trypillia Culture population

Олексій Нікітін, Grand Valley State University, Michigan, USA

Початок пошуків генетичних  коренів населення трипільської культури

У 2005 році з печери Вертеба на Тернопільщині України були отримані перші за історію вивчення трипільської культури зразки для генетичного аналізу. П'ять років по тому, наша дослідницька група представила наукової громадськості перші результати цього аналізу. Через ще три роки, наші висновки про генетичні коріння трипільців отримали підтвердження з боку порівняльного аналізу філогенетичних витоків неолітичних попередників трипільців в центрально-європейському - балканському регіоні. Трипільці, так само як і їх балканські предки, несли в собі материнські генетичні лінії характерні для всієї фермерської неолітичної айкумени, уходяціх корінням в землі Малої Азії - прабатьківщини Європейського сільського господарства. Однак, основне процентний вміст цих ліній в останках трипільського населення, вивчених на даний момент, належить генетичної лінії, що існувала в районі від Карпатських гір до північного Причорномор'я ще до приходу туди хліборобів. Таким чином, на сьогоднішній день можна зробити висновок, що генетична палітра трипільського населення Поділля складалася з елементів землеробських генів з автохтонної місцевої генетичною основою. Для розуміння повної картини генетичної композиції трипільської спільності, необхідно вивчити останки представників цієї культури з інших регіонів трипільського ареалу, що поки не представляється можливим унаслідок отсутсвия знахідок трипільських поховань раннього і середнього періоду з інших регіонів і обмеженому доступі до того, що було знайдено за трипільськими поховань фінальної стадії трипільської цивілізації.

Історія вивчення генетичної спадщини європейських хліборобів почалася ще в середині 90х років минулого століття, коли була сформульована концепція поширення маркерів мітохондніальной ДНК, що передаються, без особливих змін, по материнській лінії, по Євразійському континенту за останні 40,000 років. Тоді як послідовність нуклеотидів складових подвійну спіраль мтДНК залишається практично незмінною від покоління в покоління, випадкові зміни (мутації) відбуваються в цій послідовності, в середньому, раз на 5,000 років. Якщо така мутація трапляється, то всі нащадки женціни з такою мутацією її успадковують. Беручи до уваги, що всі, хто живе на планеті люди так чи інакше пов'язані між собою походженням, і що походження кожної групи можна звести до спільного предка (як чоловічого, так і жіночого), а також і той факт, що варіацій послідовностей нуклеотидів в мтДНК існує досить обмежена кількість, і те що ці варіації мають географічну прив'язку, генетиками було висловлено припущення, що історію розселення людства по земній кулі можна простежити по процентному співвідношенню варіацій мтДНК (званих також гаплогрупи) в різних географічних регіонах. Основні припущення теорії міграцій мітохондріальних гаплогрупп були отримані на підставі вивчення сучасної мтДНКю Ці концепції в загальних рисах підтвердилися при вивченні мтДНК з кісткових оcтанков представників минулих епох. Картина цих міграцій така.

Європа до неоліту була заселена майже виключно носіями однієї мітохондріальної різновиди - відгалуженнями гаплогрупи U. На початку неоліту, в Європі з'являються представники інших гаплогрупп, таких як J, T, HV, і гаплогрупи Н, на сьогоднішній день є найбільш поширеною групппа в Європі. Ці нові гаплогрупи з'являються в Європі спочатку на Балканах, північному Середземномор'ї і Іберійському півострові, звідки, з плином часу, проникають на територію цетральної і північної Європи. Цією експансії супроводжує поступове зникнення представників гаплогрупи U в тих місцях, куди проникають нові види мтДНК, і до коцу неоліту U практично зникає з генетичної карти Європи. Ці генетичні міграції добре порівняти з міграціями культурними, і узгоджуються з археологічними висновками з приводу напрямки просування сільського господарства по Європі під час неоліту. Факт того, що група U була практично витіснена з Європи до кінця неоліту говорить про те, що хлібороби фізично витісняли носіїв первісної економіки. Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати і те, куди саме могли бути витіснені ці європейські мисливці і рибалки, але це - окрема тема.

На сьогоднішній день археогенетікой достовірно встановлено, що неолітичні фермери принесли до Європи характеристичний «набір» мітохондріальних ліній (J-T2-HV/V-N1a), який практично не відрізняється ні за складом, ні за пропорціями окремих гаплогрупп в різних фермерських неолітичних популяціях Європи , особливо її центральної частини. Генетичний аналіз енеолітичних останків з печери Вертеба узгоджується із загальною генетичною структурою материнських ліній фермерських культур центральної Європи.

Три з семи енеолітичних зразків з Вертеби належать до характеристичним для неолітичної експансії анатолійських фермерів гаплогрупами, HV / V, J і T2. Варіант гаплогрупи Т2, виявлений у Вертебі, збігається з виявленими в сучасних популяцйіях Італії та Греції. З іншого боку, п'ять з дев'яти зразків з Вертеби належать до гаплогрупи Н, що в процентному змісті перевищує вміст Н в неоліті центральної Європи і наближає Вертебу до доісторичних популяціям європейського південного заходу, ще до появи там сільського господарства.

Гаплогруппа Н починає поширюватися по Європі тільки з початку неоліту, і її частоти сильно варіюють у різних неолітичних фермерських культурах. Проте, походженням цю групу складно прив'язати до Малої Азії. Найбільш прийнятна в західних наукових колах гіпотеза cвязивает походження основних підрозділів групи Н (а саме, Н1 і Н3) з Франко-Кантабрійське регіоном, звідки вони поширилися по Європі в період голоцену. Ця гіпотеза не позбавлена ​​сенсу, але вимагає задатися питанням про те, чому саме носії цієї гаплогрупи були підхоплені неолітичної фермерської хвилею, і чому саме з Франко-Кантабрії.

Те, що гаплогруппа Н має дольодовикової происхожения в Європі, неодноразово вказувалося дослідниками цієї групи ще до появи археогенетіческіх даних. Не викликає сумніву і те, що залишки цієї групи пережили льодовиковий період в так називяемих льодовикових притулках, що володіли більш м'яким кліматом, що дозволяв перенести суворі умови глобального зледеніння. Такими загальноприйнятими зонами були північно-західна частина Піренейського півострова і Кримський півострів, а також, але наше переконання, і Карпатські гори.

Останнє пояснює одну з найвищих у Європі частоту Н у сучасних жителів гірських районоа Карпат і високий процентний вміст цієї групи у трипільського населення. Характерно те, що сублінії Н з Вертеби не належить таким відгалуженням Н, як Н1 і Н3, експансію яких у період голоцену можна з достовірністю пов'язати з Франко-Кантабрійське регіоном. Це підкреслює можливість експансії окремих відгалужень групи Н саме з території сучасної України в після-льодовиковий період. Що стосується переважного переважання Н над U в плані «виживання» під напором фермерів, то це можна пояснити вихідним чисельним переважанням носіїв Н над носіями групи U, особливо в місцях близьким до зон льодовикових притулків (Карпати, Крим і південно-західна Європа).

Високий процентний вміст Н в печері Вертеба можна також пояснити і специфікою вибірки енеолітичних останків людини похованих у цій печері.

Ми вже звертали увагу на той факт, що деякі культові атрибути, знайдені в Вертебі, вказують на можливий культ дикого туру, що практикувався в цій місцевості. Йдеться про форму закрутки роги на стилізованих зображеннях голів великої рогатої худоби на кісткових пластинах, знайдених у Вертебі. Ліроподібний вигин рогів, особливо є типовим саме для дикого тура, а не доместикованої корови. Роги цієї тварини часто зустрічаються під час розкопок у Вертебі, особливо біля скупчення людських останків. Поклоніння божеству, втіленням якого вважали дику, а не домашню тварину могло позначитися на вибірці жерців з давнішими місцевими, корінням, чиї останки, вірогідно, і переважають у цьому культовому пам'ятнику.

Таким чином, 8-річний досвід досліджень генетичних коренів трипільців на підставі вивчення останків з печери Вертеба на сьогоднішній день дозволяє зробити наступні висновки. У трипільського населення Поділля був присутній, безсумнівно, генетичний елемент малоазіатських хліборобів, проте домінуючою генетичної групою, принаймні з боку материнської спадковості, був місцевий, донеолітичний варіант. Наскільки ця картина характерна для інших районів трипільського ареалу судити поки неможливо, унаслідок відсутності людських останків трипільців в археологічних розкопках і недоступності для генетичних досліджень тих нечисленних останків, що були знайдені раніше.