Print

Відейко М.Ю.

Південно-Східна та Центральна Європа у V-IV тис. до н.е.

(Київ; Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015 – 240 с., ISBN 978-617-525-147-8)

 

Videiko M. Yu.

South-Eastern and Central Europe in V-IV Mil. BC

(Kyiv; Uman, ФОП Жовтий О.О., 2015. – 240 p., ISBN 978-617-525-147-8)

 

Reviewed by Svitlana Ivanova

 

М.Ю. Відейко відомий своїми дослідженнями пам’яток трипільської культури, а також працями, які присвячені її європейському контексту. Перші його статті із вказаного питання з’явилися ще у 90-ті роки в межах міжнародного проекту Baltic-Pontic Studies. Якщо звернутися до статистики відомого сайту academia.edu, де викладено ці роботи то побачимо, що вони і досі привертають увагу фахівців, цю думку підтверджують також індекси цитування. Рецензована праця є продовженням досліджень у цьому напрямку, але вже на більш значній території та у більшому хронологічному діапазоні.

Автор монографії слушно зауважує, що зрозуміти події, які мали місце на схід від Карпат можливо лише з урахуванням того, що відбувалося на суміжних територіях – як на схід, так і на захід. Подібні узагальнення з європейської праісторії створювалися у різний час багатьма авторами. Можливо, у монографії питанням історіографії і було приділено відносно небагато місця, але показано, як змінювалися погляди вчених залежно від ситуації із нагромадженням археологічних джерел та поступом у методах досліджень, в тому числі у галузі археометрії – від датування до складання планів поселень.

Цікавою та важливою на наш погляд є та обставина, що у вітчизняній історіографії праці, подібні до рецензованої, практично відсутні, адже тут маємо огляд етнокультурної ситуації на широких теренах Центральної та Південно-Східної Європи упродовж двох тисячоліть, при цьому враховано матеріали з території України. У виданні зібрано та систематизовано значний обсяг інформації, включно з новітніми дослідженнями та розробками, про що свідчить список літератури (понад 900 позицій, включно з електронними виданнями).

Автор систематизував наявні археологічні джерела, відомості про абсолютну хронологію цього періоду. У фокусі – зміни суспільних структур та етнокультурні трансформації, з врахуванням динаміки змін у системах життєзабезпечення, розвитку поселенських структур, ремесел. Слушним видається виділення трьох етапів  в історії V-IV тис. до н.е. (5000- 4200, 4200-3400, 3400-3000 рр. до н.е).

Систематизація матеріалів за обраними параметрами (від економічної ситуації до військової справи) за наступним порівнянням між періодами надало змогу показати динаміку змін та розвитку суспільних структур, етнокультурних процесах. Це дало змогу показати, що між  5000 і 3000 рр. до н.е. населення Центральної та Південно-Східної Європи випробувало низку моделей суспільного розвитку, включно зі створенням інституту вождівств та протоміських центрів. Слід зауважити, що межі 5000 та 3000 р. до н.е. видаються дещо умовними, оскільки насправді низка процесів починалася та завершувалася, і це зрозуміло, поза цими межами. Зрозуміло, що ці обмеження до певної міри є умовними, про що свідчить наявність у дослідженні розділу 3, де розглянуть передісторію процесів у Центральній та Південно-Східній Європі. Можливо, при подальшій роботі було б доречно підготувати аналогічний розділ де б знайшлося місце висвітленню подій  та процесів, які мали місце упродовж ІІІ тис. до н.е.

Це видання становить інтерес для тих, хто зацікавлений скласти уявлення про європейський контекст культурних комплексів V-IV тис. до н.е. з території між Карпатами та Дніпром, динаміку міжкультурних зв’язків та суспільного розвитку.

 

 

Reviewed by Svitlana Ivanova

С.В. Іванова

Доктор історичних наук

Провідний науковий співробітник

Інституту археології НАН України