Print

Nataliia Burdo, Mykhailo Videiko

RESEARCHER AND PROTECTOR OF TRYPILLIA

 

Several generations of researchers since the second half of the nineteenth century until now worked over the study of the civilization of ancient farmers - Trypillya archeological culture. Their legacy is not only scientific works and discoveries, but also collection of finds. The most of this treasures are now preserved in several museums in Ukraine. Among those who studied the mysteries of Trypillia, few had the opportunity to combine research with the care of the finds acquired by their predecessors, to ensure that these treasures of the past became available to the public in the halls of museums. Among these few are Elena Yakubenko, now selebrating his jubilee .

 

Н. Б. Бурдо, М.Ю. Відейко

ДОСЛІДНИЦЯ І БЕРЕГИНЯ ТРИПІЛЛЯ

Над вивченням цивілізації давніх хліборобів — трипільської археологічної культури починаючи з другої половини ХІХ століття працювало кілька поколінь дослідників. Їх спадщина — це не лише наукові праці та відкриття, але й колекції знахідок, основними місцями збереження яких нині є музеї України. Серед тих, хто вивчав таємниці Трипілля небагатьом випадало поєднувати дослідження із опікою над знахідками, здобутими попередниками, дбати про те, аби ці скарби минулого стали доступні громадськості у залах музеїв. Серед цих небагатьох - Олена Якубенко (рис.1).

Рис.1. Олена Якубенко дає інтерв'ю для документального фільму про відкриття трипільської культури. Національний музей історії України, осінь 2017 року.

Олена Олександрівна Якубенко народилася 14 грудня 1947 р. Археолог та музеєзнавець, вона вивчає пам'ятники трипільської культури вже майже півстоліття, при цьому займається не лише польовими дослідженнями, але і зберіганням, наукової обробкою, систематизацією та публікацією одного з найбільших зібрань трипільських знахідок Національного музею історії України, започаткованого В. Хвойкою.

У трудовій книжці Олени Якубенко зафіксовано лише одне місце роботи – Національний музей історії України. Майже все свідоме життя її пов’язано з Музеєм, який упродовж цього часу декілька разів змінював свою назву, але незмінним залишалося служіння музейній справі та археології для Олени Якубенко. Роботу в музеї вона розпочала ще 1970 року на посаді музейного служителя, і суміщала її з навчанням на історичному факультеті Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчила 1978 р. За ці роки встигла попрацювати старшим лаборантом, науковим співробітником, потім старшим науковим співробітником, завідувачем сектору археологічних фондів “Епоха каменю-бронзи”. З 2001 вона обіймає посаду провідного наукового співробітника, відповідального зберігача колекцій “Епоха міді”, куди входять і артефакти трипільської культури. Зібрання, започатковане ще наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття нині налічує понад 60 тисяч одиниць зберігання, добутих працею кількох поколінь археологів, є тут і знахідки, зроблені і самим відповідальним зберігачем, зокрема й такі унікальні, як голівка жіночої фігурки з Володимирівки (рис. 2). Особлива тема в діяльності Олени Якубенко – «розкопки» у фондах Музею. Саме завдяки її копіткій багаторічні праці по систематизації та впорядкуванню старих колекцій, які постраждали внаслідок окупації під час Другої світової війни, були атрибутовані, передані реставраторам і повернуті з небуття унікальні експонати із розкопок В. Хвойки, такі, наприклад, як розписна посудина з антропоморфним зображенням, знайдена поблизу містечка Ржищів (рис. 3). “Чоловічки” з цієї посудини вже давно стали одним з упізнаваних в світі символів трипільської цивілізації.

Рис. 2. Реалістична голівка жіночої фігурки з Володимирівки, розкопки О.О. Якубенко.  Трипільська культура, близько 4000 р. до н.е. Національний музей історії України.

Археологічні експедиції це ще одна сторона багатогранної діяльності Олени Якубенко. Перші польові сезони для неї розпочиналися в експедиціях відомої дослідниці Трипілля Тамари Мовші у 70-х роках ХХ ст. у Подністров’ї на поселеннях біля сіл Жванець, Велика Слобідка, Ломачинці. Нині знахідки з цих розкопок є окрасою експозиції двох музеїв — Національного у Києві та Музею трипільської культури у Переяславі. Згодом, 1993 року дослідниця ще повернеться на Дністер, аби пройти його берегами і зафіксувати поточний стан археологічних пам’яток, які зазнавали руйнації внаслідок впливів водосховища. Тоді вона очолила Рятувально-розвідувальну експедицію, організовану музеєм.

Рис. 3. Посудина із антропоморфними зображеннями, розкопки В.Хвойки біля містечка Ржищів. Зібрана завдяки невтомним пошукам О. Якубенко. Трипільська культура, перша половина IV  тис. до н.е. Національний музей історії України.

У 80-ті роки Олена Якубенко працювала в археологічних експедиціях під керівництвом відомого археолога В.І. Маркевич в Молдові, на дослідженнях трипільських поселень Нові Дуруїтори та Старі Бадражі. Серед закордонних археологічних проектів — участь 1986 року у розкопках могильника раннього залізного віку у Кліван у Південній Осетії. А на трипільських поселеннях України вона продовжувала працювати в експедиціях, якими керували Т. Мовша і В. Круц. Це такі відомі пам’ятки, як Доброводи, Косенівка, Кайтанівка, Тальянки (рис.4).

Рис.4. О.О. Якубенко на розкопках трипільського поселення Доброводи, 80-ті роки ХХ ст.

Наприкінці 80-х років дослідниця організувала експедицію, яка відновила дослідженя на таких відомих поселеннях трипільської культури, як Володимирівка та Коломийщина ІІ. В цей час вона звертається до публікації матеріалів з Володимирівки, здобутих ще у 30-40-і роки Трипільською експедицією. Так через кілька десятиліть після завершення польових досліджень завдяки копіткій праці О. Якубенко науковці отримали можливість ознайомитися за багатьма важливими знахідками минулих років з цієї відомої та, поза сумнівами, видатної пам’ятки.

Окрема сторінка наукової біографії Олени Якубенко — співпраця з Переяслав-Хмельницьким історико-культурним заповідником. 1992-1998 роках вона працювала в експедиціях, які організовувала її колега по трипільським дослідженням Галина Бузян. Разом вони працювали не лише на розкопках, але і готували до видання здобуті матеріали. Їх творчій співпраці ми завдячуємо також і реконструкції великої споруди, розкопаної на поселенні Косенівка під керівництвом Т. Мовші. 2005 р. за участі Олени Якубенко проведено розкопки трипільського поселення Ріпниця 1 на околицях м. Ржищів. 2012 року вона приймала участь у археологічних дослідженнях найбільшого трипільського храму на поселенні біля с. Небелівка на Кіровоградщині.

Рис. 5. О.О. Якубенко на виставці "Дивосвіт Трипілля", осінь 2003 року.

Національний музей історії України.

Чимало енергії та копіткої праці потребувало створення музейної експозиції, що була присвячена добі міді-бронзи. Олена Якубенко двічі готувала таку експозицію. Перша з них постала 1977 року і проіснувала без змін до 1993 р. До 100-річчя відкриття трипільської культури, яке відмічали у 1993 р., була створена у співавторстві з Т. Радієвською виставка “Дивосвіт Трипілля” (рис.5). Вперше за багато десятиліть для експонування трипільського зібрання музею було виділено стільки місця — окрема кімната, де вдалося розмістити близько двох сотень раритетів, в тому числі із розкопок Вікентія Хвойки. Ця виставка, задумана як тимчасова, тривала два наступних десятиліття, аж поки на зміну їй 2013 р. не прийшла нова експозиція, присвячена мідному та бронзовому вікам. Втім, деякі рішення, віднайдені для попередньої виставки виявилися настільки вдалими, що продовжили своє існування.

Але музей це не лише експозиція, але і виставки поза його межами. Тут перелік проектів, у яких працювала Олена Якубенко вражає як різноманіттям, так і географією: до 60-річчя ЮНЕСКО, Франція, Париж (2005); «Золото вершників степів. Шедеври музеїв України », Італія, м Тренто (2007); «Велика цивілізація старої Європи: Трипілля-Кукутень», місто-держава Ватикан (2008); «Загадки древньої України: дивовижна трипільська культура (5400-2700 до н. е.)», Канада, м. Торонто (2008-2009), виставки у Мистецькому арсеналі в Києві. До цього переліку можливо додати низку виставкових заходів у музеї, серед них «Врятовані до життя», «Строкатий світ прикрас», «З історії стародавніх ігор», а також присвячених пам'ятним датам, зокрема «В.В. Хвойка - археолог, музеєзнавець, художник».

Рис. 6. О.О. Якубенко виступає з доповіддю на міжнародній науковій конференції у м. Вишневець, 2006 рік.

Без участі Олени Якубенко не обходяться численні наукові конференції — починаючи від музейних до міжнародних, де вона доповідає про результати своїх наукових розвідок (рис.6). Вона - постійний учасник конференцій, які проводять колеги музеєзнавці у Переяславі, Трипіллі і в багатьох інших місцях, де збиралися і збираються дослідники трипільської культури.

Плідна багаторічна праця Олени Якубенко відзначена почесною відзнакою Мінистерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю у галузі культури», вона отримала почесне звання «Заслужений діяч культури України».

Експедиційна, музеєзнавча та дослідницька діяльність Олени Якубенко знайшла відображення у понад 90 друкованих працях, більша частина яких присвячена вивченню трипільських пам’яток та старожитностей. Серед них розділи в альбомах «Національний музей історії України» (видані відповідно 2001, 2009 та 20011 роках), статті у збірках наукових праць.

Окремо слід відзначити авторство багатьох статей до “Енциклопедії трипільської цивілізації ” (2004 р.), у яких висвітлено найбільш цікаві експонати трипільські колекції а також представлені відомі поселення зі збірок Національного музею історії України. Саме зусиллям О. Якубенко це видання завдячує чудовому ілюстративному ряду, у якому широко представлено трипільську скарбницю Національного музею історії України.

Не менш плідною виявилася співпраця в проекті з Інститутом археології НАН України, наслідком якого стало видання українськоого перекладу наукових праць В.В. Хвойки, здійсненого 2006 року. Тоді вперше побачили світ не лише найбільш повний огляд колекцій В.В. Хвойки, підготований О.Якубенко, але й підібрані нею унікальні архівні документи та численні експонати з фондів Національного музею історії України.

Вітаємо ювіляра і бажаємо продовження плідної праці на ниві археології та музеєзнавства!

 

 

Вибрана бібліографія (праці з дослідження трипільської культури)

Selected bibliography – Trypillia Studies

1990

Якубенко О. О. Результати археологічних досліджень трипільського поселення Володимирівка (Кіровоградська область), проведених 1989 року //Деякі основні напрями вдосконалення діяльності музеїв на сучасному етапі. Тематичний збірник наукових праць, 92-102. - Киев. 1990

Бузян Г.Н., Якубенко Е.А. Характерные черты домостроительства Косеновской локальной группы // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине. І полевой семинар. Тезисы докладов. – Тальянки, 1990. – С. 58-64 .

Якубенко О.О. Пізньотрипільське поселення Стіна 1 на Середньому Дністрі // VIII Подільська історико-краєзнавча конференція. Тези доповідей. Секція археології. – Кам’янець-Подільський, 1990. – С. 21-23.

1992

Якубенко О.О. Про форми-шаблони для виготовлення трипільського посуду // Тези Всеукраїнської наукової конференції «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури». – Переяслав-Хмельницький, 1992. – С. 48-51.

1993

Якубенко О.О., Охоронні розкопки трипільського поселення Володимирівка (Кіровоградська область), проведені у 1989-1990 роках // Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-х років державними органами охорони памяток та музеями республіки, Тематичний збірник наукових праць, Киев. 1993. - С. 61-76.

1994

Якубенко О. О. Матеріали із пізньотрипільського поселення в с. Жорнівка // Шляхи становлення Національного музею історії України: від першовитоків до сьогодення. Тематичний збірник наукових праць. – К., 1994. – С. 16-22.

Якубенко О. Трипільська колекція В.В.Хвойки з Київщини та її використання в експозиції НМІ України // Тези Всеукраїнської наукової конференції «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури». – Переяслав-Хмельницький, 28-30 вересня 1994 року. – С. 35-37.

1998

Якубенко О. О. Трипільські статуетки птахів у збірці НМІУ // До 100-річчя Національного музею історії України. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню музеїв (1997 р.). – К., 1998. – С. 42-59.

Бузян Г.М., Якубенко О.О. Дослідження трипільського поселення Крутуха-Жолоб поблизу Переяслава-Хмельницького // Археологічні відкриття в Україні 1997-1998 рр. – Київ: Інститут археології НАН України, 1998. – С. 59-60. – Рис. 1-3.

1999

Якубенко О. О. Моделі жител з трипільських колекцій музею// Ювілейний збірник «Національний музей історії України: його фундатори та колекції». Тематичний збірник наукових праць. – К., 1999. – С. 86-111.

Бузян Г.М., Якубенко О.О. Розписна кераміка з трипільського поселення Крутуха-Жолоб поблизу Переяслава // Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи (матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції). – Київ, 1999. – С. 48-49.

Якубенко О. О. Трипільська розписна кераміка з розкопок В.В.Хвойки в Середньому Подніпров’ї // Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи (матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції). – К., 1999. – С. 78-80.

Якубенко О.О., Панченко Ю.В. Випадкові знахідки доби енеоліту – раннього залізного віку // Археологічні відкриття в Україні 1998-1999 рр. – Київ, 1999. – С. 56-58. – Рис. 1-7 на С.56.

2000

Якубенко О. О. Нове пізньотрипільське поселення Шебутинці в Середньому Подністров’ї // Археологічні дослідження в Україні 1994-1996 років. – К., 2000. – С. 185-188.

Якубенко О. О. Трипільська розписна пластика з розкопок В.В.Хвойки в Середньому Подніпров’ї // Вікентій В’ячеславович Хвойка та його внесок у вітчизняну археологію (до 150-річчя від дня народження). Тематичний збірник наукових праць. – К., 2000. – С. 125-148.

2003

Якубенко О. О. Матеріали з нових трипільських пам’яток у Подністровї // Музей та його колекції. Тематичний збірник наукових праць. – К., 2003. – С.35-44.

Якубенко О. О. Трипільська колекція Вікентія Хвойки у зібранні Національного музею історії України: зберігання, вивчення та використання // Трипільська цивілізація у спадщині України. Конференція, присвячена 110-річчю відкриття трипільської культури (Матеріали та тези доповідей конференції, що проходила у Києві 30-31 травня 2003 р.). – Київ: Просвіта, 2003. – С.56-70.

Бузян Г.М., Якубенко О.О. Тамара Григорівна Мовша у спогадах учнів // Трипільські поселення-гіганти. Матеріали міжнародної конференції. – Київ, 2003 р. – С.262-265.

Бузян Г.М., Якубенко О.О. Пам’яті Тамари Григорівни Мовши // Археологія. – 2003. – № 4. – С. 167-168.

Ткачук Тарас, Якубенко Олена. Нові дані про локально-хронологічну приналежність поселення Стіна IV // Українознавчі студії. – №№ 4-5 / 2002-2003 – С.265-274.

2004

Якубенко О. О.Зооморфні зображення на розписному трипільському посуді в контексті орнаменту (з колекції музею) // Національний музей історії України: поступ у третє тисячоліття. – Київ, 2004. – С. 141-155.

Якубенко О. О.Володимирівка // Енциклопедія трипільської цивілізації. – Київ: Укрполіграфмедіа, 2004. – Том 2. – С. 104-105.

Якубенко О. О. Володимирівська модель храму // Там же. – С. 106-107.

Якубенко О. О.Горна гончарні [Жванець – Щовб] // Там же. – С.123-124.

Якубенко О. О.«Дивосвіт Трипілля» // Там же. – С.148-149.

Якубенко О. О.Жванець – Лиса Гора // Там же. – С.164-165.

Якубенко О. О.Жванець – Щовб // Там же. – С. 165-166.

Якубенко О. О.Жорнівка // Там же. – С. 169; Колекція В.В.Хвойки // Там же. – С. 230-231;

Якубенко О. О. Коломийщинська модель житла // Там же. – С. 242-243.

Якубенко О. О. Моделі будівель трипільської культури // Там же. – С. 341-342.

Якубенко О. О. Моделі будівель трипільської культури з Національного музею історії України // Там же. – С. 342-343.

Якубенко О. О. Реалістична пластика в Національному музеї історії України // Там же. – С. 443-444.

Якубенко О. О. Сушківська модель житла // Там же. – С. 505-507.

Якубенко О. О. Трипільські колекції Національного музею історії України // Там же. – С. 548-549.

Якубенко О. О. Товкачевського В.А. колекція // Там же. – С. 533-534.

Якубенко О. О. Шебутинці // Там же. – С. 615-616.

Бузян Г.М., Якубенко О.О. Пам’яті Тамари Григорівни Мовші // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Випуск 15. – С.275-276.

Діденко С.В., Якубенко О.О. Нові поселення трипільської культури біля с. Долиняни на Вінничині // Археологічні відкриття в Україні 2002-2003 рр. – Київ, 2004. – С. 121-124.

2005

Бузян Г., Якубенко О. Тамара Григорівна Мовша // Ант, 2005. – №13-15. – С. 101-102 (рубрика «Відійшли у вічність»).

2006

Якубенко О. О. Колекції із розкопок В.В.Хвойки на трипільських поселеннях у Національному музеї історії України // Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. – Київ: Академперіодика, 2006. – Ч.ІІ. – С. 45-70. – Рис. 1-9. – Табл. І-ХХІV.

Шумова В.О., Рижов С.М., Якубенко О.О. Археологічні дослідження трипільського поселення Ріпниця-1 на Київщині у 2005 р. // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 рр. – Київ, Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – С. 393-395.

2007

Якубенко О. О. Біноклеподібний посуд трипільського поселення Володимирівка (із збірки НМІУ) // Національний музей історії України – скарбниця історичних пам’яток народу. Тем. збірн. наук. праць. – Київ, 2007. – С. 17-37.

2008

Гошко Т.Ю., Якубенко О.О. Мідні прикраси з трипільського поселення Блищанка ІІ на Тернопільщині // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки» 12-14 листопада 2007 р.– Київ, 2008.– С. 18-22.

2009

Якубенко О. О. Трипільська колекція з поселення біля села Грим’ячка на Хмельниччині (зі збірки Національного музею історії України) // С.Н. Бибиков и первобытная археология. − Санкт-Петербург, 2009. − С. 317-322.

Якубенко О. О. Біноклеподібний посуд з трипільської колекції В.В.Хвойки у зібранні НМІУ // Національному музею історії України − 110. Тематичний збірник наукових праць. − Київ, 2009. − Ч.І. − С.54-72.

Бузян Г.М., Якубенко О.О. Дослідження на поселенні Коломийщина ІІ 1992 р. // Ранньоземлеробські культури Буго-Дніпровського межиріччя: проблеми дослідження / колективна монографія. Матеріали учасників міжнародної науково-практичної конференції 23−24 липня 2009 року, м. Умань // Умань, 2009. − С. 134-143.

2010

Якубенко О. О. Матеріали трипільської колекції В. Хвойки в археологічній збірці НМІУ // Вікентій В’ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України (до160-річчя від дня народження). Тематичний збірник наукових праць. – Київ, 2010. – С. 59-77.

Бузян Г.М., Якубенко О.О. Дослідження трипільського поселення Коломийщина ІІ 1992 р. // Науково-дослідницька та просвітницька діяльність Вікентія Хвойки. До 160-річчя від дня народження. Матеріали науково-практичної конференції с. Халеп’я, 19 лютого 2010 року. – Трипілля, 2010. – С. 17-26.

2011

Якубенко О. О. Антропоморфна пластика трипільського поселення Володимирівка // Національний музей історії України. Тематичний збірник наукових праць (20 років незалежності України). – К., 2011. – С. 56-80.

Якубенко О. О. Зооморфна пластика та посуд з трипільського поселення Володимирівка в колекції музею // Національний музей історії України. Тематичний збірник наукових праць. – К., 2011. – С. 354-374.

Якубенко О. О. Розписний посуд з трипільської колекції В.В.Хвойки (зі збірки НМІУ) // Переяславіка: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 144-158.

2014

Якубенко О., Радієвська Т. Тамара Григорівна Мовша і Національний музей історії України // Переяславіка: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав» / ІІІ Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (ІХ–ХХІ ст.)». – Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 7 (9). – С. 285-299.

2015

Якубенко О. Антропоморфна пластика з пізньотрипільських поселень у с. Жванець // «Археологія & Фортифікація України». Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: В.С. Травінський (відп. ред.)та ін.]. – Камянець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 22-32.

Якубенко О.О., Відейко М.Ю. Трипільське поселення біля села Володимирівка і володимирівська група пам’яток // На східній межі Старої Європи. Матеріали міжнародної наукової конференції Кіровоград, Небелівка 12-14 травня 2015. – Кіровоград, 2015. – С. 82-85.

Якубенко О., Кириленко О. Керамічний комплекс з пізньотрипільського поселення Євминка1на Чернігівщині (із зібрання Національного музею історії України) // Культурний комплекс Кукутень-Трипілля та його сусіди. Збірник наукових праць пам’яті Володимира Круца. – Львів: Астролябія, 2015. – С. 441-462.

2016

Якубенко О. Антропоморфна пластика з трипільського поселення Коломийщина ІІ // Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. наук. пр.: у двох частинах. Випуск 1. Частина перша. / Відп. ред. Б.К. Патриляк. – К.: Національний музей історії України, 2016. - С. 18-31

 

Наталія Бурдо,

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,

Інститут археології НАН України

Михайло Відейко,

доктор історичних наук, старший науковий співробітник,

зав. НДЛ археології історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка