Trypillian Civilization 5400 - 2750 BC

***

©2002-2003 Kolos Corp.
e-mail

Курган-святилище “Цегельня”

Інститут Археології Академії наук України
Запорізький державний університет
“Археологічні дослідження на Україні”
1993 р. стр.142

© Шилов Ю.О.

Влітку І992 р. Полтавська експедиція Лабораторії охоронних археологічних досліджень при Міністерстві культуру України дослідила могилу ''Цегельня” біля села Підлужжя Кременчугського р-ну. Цей найбільший в окрузі курган розташувався в центрі групи з 5 населених пунктів, яка простирається на 2 км вздовж першої надзаплавної тераси лівого берега гирла р.Псла. Пам’ятка стояла на мису над ручаєм у 3 заливному лузі ріки і мала 8-виду форму зі зверненою на ПнС більшою половиною . Вершини здіймались над горизонтом на 7 і 3 м, діаметром біля 60 і 40 м, довжина приблизно 120 м. Поли кургану, крім ПнЗ, знищено кар’єром колишньої цегельні та ін., вершини пошкоджено геодезичними знаками й кладовищем.

Розкопками виявлено 14 поховань енеоліту - бронзи, 1 серед-ньовічне та біля 10 поховань ХVШ ст.

З’ясовано, що первинному насипу передувало святилище кінця раннього етапу середньостогівської культури /квітянської фази ямної культури, за В.М.Даниленко/. Святилище складалось зі змієвидного рівчака до 20х1,5х0,75 м та яйцевидої ями 1,7х0,95х1 м . Голову "змії" спрямували до лугу на Пд, хвіст загнули на ПдС, а “яйце" на Пн від хвоста. Уламки 4 корчаг /заввишки й діаметром до 60 см/ у заповнені головної частини свідчать про "кормління змії" - яке, судячи з однакових форм посудин та типологіч-ного розвитку їхньої орнаментики, відбувалось з певною /календарною/ періодичністю /протягом 4 або більше років /. Навколо святилища зібране біля 60 дрібних фрагментів кераміки та 100 відщепів кремнію/ а також 2 гостроконечника, 3 скребки й уламок кинджала чи списа/, траплялись камінці /у тому числі 2 невиразних розтиральника/ й уламки кісток /визначено 2 зуба коня. Відсутність ям і вогнищ вказує на ритуальний, а не побутовий характер знахідок.

Трохи згодом на ПдС від святилища вирили подібні рівчак і яму - яку розмістили вже не біля хвоста а біля голови /теж праворуч, ліворуч же розклали багаття. Орієнтація другого "змія" протилежна попередньому, а разом вони утворили 8-подібну композицію, якої дотримувались згодом всі наступні будівельники "Цегельні”. У другому випадку між головою й хвостом розмістили /крім "яйця"/ ще й кенотафну могилу, зорієнтовану ПнС-ПдЗ. Її 4-кутні обриси й розміри 2,4х0,7 - 0.9х0,3 м вказують на належність допостмаріупольської культури. Первинний насип 14х0,6 м складався з довколишнього світлого піщаного грунту.

З вершини насипу впустили поховання 2 нижньомихайлівського /судячи з овальної могили та адарованного положення руки небіжчика/ або середньостогівського типу, вклавши померлого скорчено на правому боці, головою на Пд. На колінах знайдено дерев’яну чащу яйцевидої форми 24х6 см. Судячи з вертикальної прорізі у найбільш вузькому краї, чашу носили на поясі. Поховання оточили кільцевим рівчаком 12-14х1,8х0,6м, який складався, напевно, з фігур двох змій. На Пд між їхніми хвостами залишили прохід, а на Пн між головами встановили дерев’яний стовп, принісши біля нього в жертву якусь дрібну істоту. Жовтий пісок з рову розкидали всередині майданчика, а рів заповнили мулом з сусіднього ручаю, округлу досипку 24х1,5 м зробили з суміші мулу й піску. Вона майже перекрила попе-реднє святилище. На ПнС впустили нижньомихайлівське п.З. Як і попереднє, його звершили у позі адорації скорчено на правому бо-ці, але зорїентували схід.

Користування курганом було відновлено лише через кілька століть, на пізньому етапіі ямної культури. При цьому кенотафні по-ховання 4 і 5 перекрили двома антропоморфними досипками, оберненими головою на Пд. Першу з них /тобто досипку 2/ супроводили дві яйцевидні ями 3,6х2,8х1 1 1,6х1,2х0,6 м, які розташували вздовж її східного боку й зорієнтували гострим кінцем у напрямі ії голови. У перший, ближчий до ніг ями знайдено уламок черепа великої тварини, у другій - сліди багаття. Груди й лоно досипки 3 відзначили двома гранітними зернотерками до 40х27х13 см та менгіром чи ідо-лом /зберігся лише уламок нижньої частини.

У напрямку головних виступів досипок 2 і 3, у низині від вибірок для спорудження попереднього кургану звершили п.6 /напевно ямне, недавно зруйноване/, перекривши його окремим насипом 23х2,5 м.

Остання досипка 4 над пізньоямним п.7 об'єднала обидва кургани й надала "Цегельні" оствточні 8-виді обриси. Як і три поперед-ні будівельні горизонти, вона складалась з крихкого "ядра" та щільного "панцира", для яких використували, відповідно, піщаний грунт та чорноземний мул.

Всі наступні поховання впускали в завершену споруду. Ранньокатакомбне п.8 та випростані пізньокатакомбні п.9 – п.1З розташували вздовж східної поли, значна частина якої недавно зруйнована. На більшій вершині виявлено підбійний кенотаф 14, який можна віднести до КБК. Тут же знайдено 3 посудини зрубної культури, уламки ще 2 трапились біля меншої вершини. Слідів однокультурних поховань не виявлено: у зрубний час "Цегельня" використовувалась, напевно, як святилище.

Таким чином, пам'ятка функціонувала між серединами ІV-П тис. до н.е. Вона відбила виникнення головного міфу аріїв /Ф.Кейпер, 1986/ про зародок новорічного всесвіту Валу, якого охороняв змій Врітра /святилище та насип 1/, а також зародження вчення його про змію Кундаліні, яка здіймаючись вздовж, хребта перевтілюється на Іду й Пангалу /насип 1 та досипка 1/ Відомо, що обидві ці міфологеми є архетипами, включеними жерцями з підсвідомої "ембріональної пам'яті" Тому цілком закономірно виникли досипки 2,3 та 4 з символікою Праматері, богині родючості /арійської Адіті?/.

<<<Back