Михайло Відейко

 

Цікава серія моделей храмів зібрана нині в колекції С.Платонова. Без перебільшення, вони вносять важливі зміни в уявлення про трипільську архітектуру  кінця 5 - першої половини 4 тис. до н.е, і варті того, щоб описати кожну з них.

Перша керамічна модель умовно зображає прямокутну в плані споруду, ймовірно храм. Склеєна з фрагментів, втрачені частини доповнені гіпсом, тоновані, орнамент реконструйовано. Будівля зображена на невисокій платформі, яка спирається на шість ніжок. Дах куполоподібний, на торцях фронтони увінчані горизонтальними зображеннями місячних серпанків, які нагадують роги бика. Поверхня моделі була пофарбована в червоний колір. Орнамент нанесений врізними лініями, які були заповнені білою пастою.

  

Вхід до будівлі оформлений високою аркою. Арка прикрашена врізними зображеннями п'яти символічних серпанків, кожен з яких складається з двох дуг. Ці зображення розташовані симетрично, по дві зліва та справа від входу, а одна - вгорі, над ним. Крім того на арці, в інтервалах між лунницями, розміщено чотири невеликих напівсферичних наліпи. Стіни будівлі виведені з рівня платформи. На кожній з них наліпами передано по три фігурних стовпи. Кожен з стовпів має конічний верх, підкреслений виїмкою. По нижній частині конуса зроблено ямки. На стовпах - по три горизонтальні насічки.

В проміжках між стовпами на стінах врізними лініями зроблені парні стилізовані зображення змій. У торцьовій стіні навпроти входу прорізане кругле вікно. Вікно оточене прокресленим колом з трикутними орнаментальними композиціями.

Стилістика виготовлення та орнаментація моделі вказує на те, що вона могла бути виготовлена на одному з поселень трипільської культури етапу В -ІІ, у межиріччі Південного Бугу та Дніпра (Володимирівська група пам'яток). Саме тут знайдені грушоподібні посудини - зерновики з аналогічними стилізованими зображеннями змій, виконаними прокресленими лініями з наступною інкрустіцією білою пастою. Зауважимо, що така орнаментація відома в даному регіоні з етапу ВІ -ІІ (пам'ятки Східнотрипільської культури), отже не можна виключати і більш раннє датування моделі.
Друга модель зображає багато оздоблену монументальну споруду, яка стоїть на платформі, що спирається на чотири масивні стовпи - колони. Модель склеєна з фрагментів, втрачені частини доповнені гіпсом і тоновані, частково відновлено втрачені фрагменти розпису. Поверхня моделі була вкрита помаранчовим ангобом, бічні стіни та стіна перед входом зберегли сліди червоної фарби.

Платформа по периметру оздоблена малюванням у вигляді трикутників, які складаються з ліній шириною біля 2 мм. Трьома наліпами, кожен діаметром біля 1 см, розміщеними на обох торцях передано дерев'яні конструкції - поздовжні лаги, які складали основу платформи.

Будівля має округлий дах, прикрашені згори рогами - серпанками портали. На моделі показано, що ці портали складалися з двох елементів у вигляді витягнутої по вертикалі латинської літери S, перехрещення яких вгорі утворило горизонтально розташований символ місяця, який має форму букранія. Реальні прототипи цих елементів могли бути виконані з дерева. У точці перетину констукцій, а також на нижніх їх кінцях округлими наліпами діаметром біля 1 см показані виходи поздовжніх дерев'яних деталей даху. Дах вкритий малюванням з широких (1 -1.8 см) стрічок, розміщених паралельно. Форма і оздоблення даху можливо вказує на те, що він був перекритий м'якою покрівлею, зробленою з очеретяних матів.

Споруда має два приміщення - невеликий портик під арочним перекриттям та велику кімнату -зал, до якої з передпокою ведуть широкі, округлі в плані двері. Навколо входу зовні поверхня стін була пофарбована в червоний колір. По червоному тлу темно -коричневою фарбою внизу стіни нанесено орнамент з трикутників, які обведені тонкими білими лініями. Сліди орнаменту збереглися навколо дверей, але реконструювати його неможливо через погану збереженість. У великому приміщенні навпроти входу прорізане овальне в плані вікно.

Бічні стіни розділені вертикальними стовпами на три площини кожна. Фігурні стовпи, які мають навершя, подібні по горщиків, піднімаються над краєм даху. На лівій бічній стіні в середньому простінку прорізане округле вікно діаметром біля 2 см . З цього боку крайній зліва простінок покритий червоною фарбою, на якій збереглися білі горизонтальні ліній товщиною 1 -1.5 мм. Тут, можливо, показано реальну конструкцію стіни будинку, яка складалася із закріплених між вертикальними стовпами відрізків колотого дерева, проміжки між якими були замазані глиною. В нижній частині простінків з обох сторін моделі нанесено орнамент у вигляді заштрихованих трикутників.

На задній стіні в нижній частині зображена широка коричнева стрічка - хвиля, обведена з двох сторін білими тонкими лініями. Навколо вікна по колу розмішені малі трикутники з білим облямуванням - вершинами назовні. Справа від вікна збереглося горизонтальне зображення лунниці, всього таких зображень на задній стіні могло бути два, вони були намальовані симетрично відносно вікна.

Стилістика виготовлення та орнаментація моделі вказує на те, що вона могла бути виготовлена на одному з поселень трипільської культури етапу В -ІІ, у межиріччі Південного Бугу та Дніпра (Володимирівська група пам'яток).
Третя модель зображає будівлю, яка стоїть на платформі. Платформа спирається на чотири масивні стовпи - колони. Модель склеєна з фрагментів, втрачені частини доповнені гіпсом і тоновані, частково відновлено втрачені фрагменти розпису. Поверхня моделі була вкрита світло - коричневим ангобом, розпис нанесений темно - коричневою фарбою.

На платформі зверху помітні сліди ліплення моделі, коли стіни прикріплювалися по периметру. Збереглися числені відбитки пальців майстра. Ніжки звужені посередині. Платформа товщиною біля 1 см по периметру оздоблена малюванням у вигляді навкісних ліній.

Будівля має округлий дах, прикрашений на фронтонах згори рогами - лунницями. Арки фасадів прикрашені розписом з стрічок, які складаються з широких та тонких ліній. На арках по три невеличкі наліпи - один в центрі і два симетрично розташовані трохи нижче.

Дах вкритий малюванням з 4 розміщених паралельно стрічок, які складаються з двох широких ліній, простір між якими заповнений тонкими. Форма і оздоблення даху можливо вказує на те, що він був перекритий м^якою покрівлею, можливо зробленою з очеретяних матів.

Споруда має два приміщення - невеликий передпокій під арочним перекриттям та велику кімнату -зал, до якої з передпокою ведуть широкі, округлі в плані двері. Стіна навколо дверей розписана тонкими горизонтальними лініями, які обрамлені широкими. У великому приміщенні навпроти входу прорізане овальне в плані вікно.  Бічні стіни вертикальними стовпами розділені на три площини кожна. На кожній з стін напівкруглими наліпами показано по три вертикальних стовпи, вгорі зафарбовані коричневою фарбою.

На стінах розпис складається з вертикальних ліній. При цьому стовпи обведені широкими, а в проміжку між ними йдуть тонкі лінії.  На задній стіні, в якій прорізане кругле вікно, розпис навколо нього складається з прямокутника, що займає верхню частину стіни. Він утворений широкими лініями, простір між якими заповнений тонкими. Нижче вікні йде панель, оздоблена стрічками з навкісних тонких ліній, які утворюють трикутники.

Модель може бути віднесена до етапів ВІІ або СІ Трипільської культури, можливо межиріччя Південного Бугу та Дніпра (Небелівська або Томашівська групи пам^яток).

Описані вище три перші моделі є принципово новими для трипільської архітектури, якщо не рахувати певної подібності фасадів до фасаду відомої моделі з Розсохуватки. Враховуючи їх хронологічний діапазон, йдеться про тривалий відрізок часу, протягом якого робилися подібні моделі - приблизно між 4200 та 3700 - 3600 рр. до н.е., а отже могли будуватися подібні споруди. Насамперед вражає незвична контрукція даху аркоподібної форми, а також різьблені стовпи з навершями.

Більшість раніше знайдених моделей мала дво - або чотирисхилий дах, конструкція якого є цілком зрозумілою і практичною для території поширення трипільської культури. На цьому тлі аркоподібні дахи, виготовлені, можливо, з очеретяних матів, виглядають досить екзотично.

Спроба знайти подібні споруди дала досить несподівані наслідки. В часи трипільської культури найближчим регіоном, де будували (правда, з очерету) подібні храми була … Південна Месопотамія. Їх рештки розкопав відомий археолог Л.Вуллі, досліджуючи поселення Ель -Убейд, датоване дошумерським часом - V тис. ло н.е. Такі споруди широко відомі за зображеннями на давніх печатках, які датують V -IV тис. до н.е, трапляються вони і пізніше. За символікою, розміщеною над фасадами, дослідники однозначно трактують їх, як храми. З якими божеством ці храми пов^язують? Піктограма, яка нагадує таку споруду, може бути прочитана, на думку Т.Якобсена, як "дім для народжень", а з місцем народжень пов^язана Нінтур, іпостась богині Нінхурсаг. Остання, як вважають дослідники, входила до трійці наймогутніших божеств Месопотамії V -IV тис. до н.е.

 

Цікаво, що А.Смирнов знайшов, як він вважає, досить числені аналогічні зображення "дому народжень" на мегалітичних стелах, які походять з території Європи. Найдавніші з них датовані IV тис. до н.е. , інші - в межах ІІІ тис. до н.е.
Д.Ролл вважає, що і в Єгипті будували храми за очеретяними месопотамськими прототипами. Спочатку - з очерету, а потім з каменю, старанно відтворюючи арочні склепіння…

З цього випливає, що давні європейці були яикмось чином ознайомлені з архітектурними, культурними та релігійними традиціями далекої Месопотамії. Мало того, вони прониклися ними настільки, що тривалий час зводили та зображали храми подібні до збудованих предками шумерів за тисячі кілометрів від Старої Європи. При цьому вони імітували тип споруд, мало пристосованих до місцевого клiмату.

Напівкруглі очеретяні дахи поступалися місцевим дво - чотирисхилим конструкціям, які пройшли випробування європейськими дощами впродовж двох з лишком тисячоліть. Бітум в Європі невідомий, а використовувати дьоготь (як свідчать хімічні аналізи зразків із розкопок в Тальянках, його трипільці виробляли майстерно) для гідроїзоляції покрівель було б повним марнотратством.

Слід відзначити, що трипільські моделі дещо відрізняються від месопотамських прототипів. Хоча б тим, що передають споруди, підняті над землею на опорах -стовпах. Широко використане дерево, дефіцитний матеріал для Месопотамії. Нема повних аналогій і декору фасадам рогами - лунницями.
Спільним є прототип - будівля з очерету. До речі, на півдні Іраку такі очеретяні спроруди з арочними дахами будують досі. Вони і нині височать поруч з руїнами давніх міст Шумеру.