VIKENTII KHVOIKA AND HIS CONTRIBUTION TO INVESTIGATIONS OF THE ANCIENT HISTORY OF UKRAINE

To 160th anniversary of birthday

Collection of 12 articles, edited by National Museum of History of Ukraine.

Вікентій В'ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України (до 160-річчя з дна народження). Тематичний збірник наукових працью - Київ, 2010. - 160 сторінок.

Публікація матеріалів "круглого столу" який відбувся у Національному музеї історії України навесні 2010 року за  участю науковців музею та Інституту археології НАН України. Охоплено весь спектр наукових інтересів дослідника - від палеоліту до Русі, включно з матеріалами трипільської культури. Останній прсвячена наступні статті:

Н. Б. Бурдо "Культури А та В" Вікентія Хвойки і сучасний стан проблеми виділення культур спільноти Трипілля - Кукутень. - С. 44-58.

О.О. Якубенко Матеріали трипільської колекції В. В. Хвойки в археологічній збірці музею - С. 59-77.

М. Ю. Відейко Трипільці "автохтони" В. Хвойки та сучасний погляд на Трипілля - Кукутень - С. 89-93.

Збірка багато ілюстрована, в тому числі кольоровими фотознімками матеріалів із розкопок В. Хвойки, які зберігаються у фондах Національного музею історії України. Розпорядник тиражу видання - Національний музей.