Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine

with a financial support of Search Foundation, USA

is organizing an international scientific conference

 

Earliest Farmers of Southeastern Europe

 

(dedicated to 30th anniversary of investigations held at giant-settlement Talianki, and to 10-years collaboration between Institute of Archaeology of Ukraine and Search Foundation, USA)

 

The conference will take place on 26-29 July, 2011

in Talianki village (Таlnivkyi district, Cherkasy region), Ukraine

The following topics will be addressed:

- History of discovery and investigating the giant-settlements

- Tripolian giant-settlements in the context of the Southeastern Europe Eneolithic period

- Interdisciplinary approach in investigating ancient sites of early farmer cultures

- Preservation of giant-settlements as elements of cultural legacy.

 

Languages spoken at the conference: Ukrainian, Russian, English.

To register for the conference please send your application and theses for presentation (maximum 3,000 characters without images)

until June 1, 2011.

Please state in your application: your name, title of presentation, state/city, name of organization your represent, your position and degree, contact details.

 

Materials, which do not meet this requirement, will not be considered.

Organizers are entitled to select which presentations can be made at the conference.

Organizers may request the participants to make presentations at the stand.

 

Scientific articles are to be submitted at the conference.

Requirements to the articles: no more than 20,000 characters, with key words and summary in English (less than 3,000 characters), references in the text to be made in semi-code and put in round brackets, the list of sources and literature used should be given in alphabetical order.

Organizers cover costs connected with accommodation and meals. Travel costs are to be covered by the conference participants.

Organizers of the conference can be reached by:

e-mail: korvin_konf@ukr.net

Tel.: +38 044 418-27-75

Mobiles: +38 067 240-92-87 - Olexii Korvin-Piotrovskyi,

+38 096 299-49-08, +38 050 286-81-46 Victoria Kolesnikova

Address: 04210 Kyiv, 12 Heroiv Stalinhrada. Institute of Archaeology NANU.

 

Інститут археології НАН України

за фінансової підтримки “Search Foundation” USA

26-29 липня 2011 р.

у с.Тальянки Тальнівського району Черкаської області, Україна

проводить міжнародну наукову конференцію

 

Прадавні землероби Південно-Східної Європи

(до 30-річчя дослідження поселення-гіганта Тальянки

та 10-річчя співпраці з “Search Foundation” USA)

 

Тематика доповідей:

-Історія відкриття та досліджень поселень-гігантів.

-Трипільські поселення-гіганти в контексті енеоліту Південно-Східної Європи.

-Інтердисциплінарний підхід у дослідженні пам‘яток ранньоземлеробських культур

-Охорона поселень-гігантів як частини загальнокультурного спадку.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Заявки на участь у конференції, а також тези доповідей (обсягом до 3 тис. знаків без ілюстрацій) приймаються до 1 червня 2011 р.

Заявка має включати: прізвище, ім’я, по-батькові, тему доповіді, країну\місто, місце роботи, посаду, науковий ступінь, контакти

Українсько\російськомовні тези мають бути представлені також в англійському перекладі.

Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, до розгляду не прийматимуться.

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей.

Частину доповідей буде запропоновано представити як стендові.

Статті мають бути подані під час роботи конференції.

Вимоги до статей: обсяг до 20 тис. знаків, ключові слова, резюме англійською – до 3 тис. знаків, посилання в тексті напівкодом у круглих дужках, список джерел та літератури в алфавітному порядку згідно вимог ВАКу

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників під час проведення конференції. Оплата проїзду за рахунок учасників.

Контакти оргкомітету:

e-mail: korvin_konf@ukr.net

тел.: (044) 418 27 75

+380672409287  Корвін-Піотровський Олексій Генріхович

+380962994908, +380502868146 Колеснікова Вікторія Анатоліївна

Адреса: 04210 Київ, пр. Героїв Сталінграда,12. Інститут археології НАНУ.

Оргкомітет конференції „Давні землероби Південно-Східної Європи”