ENGLISH ABSTRACT

 


Vitryk Irina, Senior Research Fellow
Kotsar Larisa, Head of Sector of Outside Works Research and Education Department
National Museum of History of Ukraine
Kyiv, str. Vladimir, 2, 01001, Tel.: (044) 278-48-64)

 


The National Museum of History of Ukraine on the basis of Exhibition "Wonderful Trypillia" performs interactive lessons for children titled "Colors of Trypillia". These classes promote glorious history of our country through the Department of Scientific and Educational Works. Modern education strategy of the museum aims to promote museum culture and its scientific results not only to the general population but especially to the young people in order to energies their creative abilities.

In this context museum curators created some programs for preschool and school age children, which are based on the local historical materials. This enables museum to work closely with schools and even with kindergartens. These programs were prepared for the 120th anniversary of the Trypillian culture by one of the founders of the National Museum of History of Ukraine of V. Khvojka. The exhibition of attractions of Trypillian culture is particularly important for our museum because it comes from the collection of artifacts from the excavations of V. Khvojka.

In the Department of Scientific and Educational Works of the museum in 2011 were prepared and performed with children audiences the educational workshops and master classes such as "Colors of Trypillia" based on exhibition "Wonderful World of Trypillia." This program is designed specifically with the peculiarities of child's mind. Classes are designed mainly for primary school age.

For the first time the program has been tested in the classroom circle "I-Know-All" created 17 years ago for the school number 25 specifically for primary school students. After familiarization with the exposition children of the second and third grades were asked to paint the clay medallions of Trypillian style. The result was great! Children enthusiastically decorated clay medallions with Trypilian patterns, which allowed everyone to show their imagination and at the same time better understand and remember the symbolism of Trypillian culture.

At the first event participants had the opportunity to paint unlimited number of CDs, which children began to disassemble like hotcakes. Therefore, next time we began issuing one medallion to each participant of the master class and offered to paint CD on both sides. Finally, we decided to provide children with the paper sheets, which had contours of medallion for making a sketch drawing. Interestingly, despite the announced specific colors of Trypillian ceramic children continued to use blue and green colors.

We would like to say that these developments not only create children's audience, but also educate and actively aim their creative process towards museum content.
ORIGINAL ARTICLE IN UKRAINIAN


Вітрик Ірина Сергіївна,

старший науковий співробітник

Коцар Лариса Олександрівна,

завідувач сектору з позамузейної роботи

науково-освітнього відділу

(Національний музей історії України)

м. Київ, вул. Володимирська,2, 01001

Тел.: (044) 278-48-64)


 

 

Інтерактивне заняття «Барви трипілля» для дітей у Національному музеї історії України (на матеріалах виставки «Дивосвіт трипілля»)

Національний музей історії України проводить різноманітну роботу по висвітленню та пропагуванню славної історії нашої Батьківщини, в цьому напрямку вибудовує свою діяльність відділ науково-освітньої роботи музею. Слід зазначити, що у своїй роботі відділ застосовує різноманітні музейно-педагогічні програми, які розраховані в першу чергу на дитячу і шкільну аудиторію, зокрема, інтерактивні екскурсії, майстер-класи, семінари, музейні заходи, тощо. Сучасна музейна педагогіка розвивається в руслі проблем музейної комунікації та спрямована на долучення до музею і його культури, його наукового доробку широких верств населення (особливо молоді), активізацію творчих здібностей особистості. Адже фундамент педагогіки музею — це ідея занурення окремо взятої людини або групи людей в спеціально створене предметно-просторове середовище, яке створюється за допомогою творів мистецтва, археологічних, побутових, інших предметів характерних для певної епохи. Саме в цьому контексті музейними працівниками відділу створюються, спираючись на місцевий історичний матеріал, авторські музейно-педагогічні програми для дітей дошкільного та шкільного віку, це дає можливість музею тісно співробітничати зі школами і, навіть, з дитячими садочками. Така програма була підготована до 120-річчя виділення Трипільської культури одним з фундаторів Національного музею історії України В. В. Хвойкою. Показ пам'яток трипільської культури має особливе значення для нашого музею, оскільки значна частина музейної збірки цієї культури походить з розкопок В. В. Хвойки. Нагадаємо, що музей виконує не лише функції збереження та дослідження трипільських пам'яток, але й популяризує їх для населення.

Відзначимо, що історія вивчення та матеріали трипільської культури висвітлюються під час проведення оглядових екскурсій та навчальних занять по темі «Давня історія України». Окрім таких традиційних форм навчання в музеї, використовуються і нові, так би мовити, нетрадиційні методи роботи. Серед таких нетрадиційних та іміджевих заходів музею треба згадати театралізовану екскурсію «Музейні етюди», розроблену у відділі науково-освітньої роботи НМІУ. Під час цієї екскурсії створюється ефект постійних переміщень не тільки у просторі залів музею, але й у часі, і цей ефект посилюється завдяки історичним реконструкціям. Занурення відвідувача у музейний простір, що відтворює історичне середовище трипільської культури, відбувався також у залі трипільської культури. У цьому дійстві поєднуються і музейні експонати, і музейний час, і безпосередні учасники дійства – співробітники музею, і, звичайно, відвідувачі. І своєрідним провідником між трипільським минулим та сьогоденням під час театралізованого дійства стала завідувач сектором таматичних виставок відділу та реклами НМІУ Л. О. Пушкар.

Як зазначалося вище, до чергового ювілею трипільської культури у відділі науково-освітньої роботи музею протягом 2011 року було підготоване та апробоване на дитячій аудиторії навчально-практичне заняття і майстер-клас «Барви трипілля» на матеріалах виставки «Дивосвіт трипілля». Ця програма розроблялася спеціально з урахуванням особливостей дитячої психіки (автор програми завідувач сектору з позамузейної роботи науково-освітнього відділу Л. О. Коцар ). Заняття розраховане, в основному, на молодший шкільний вік, хоча, забігаючи вперед, цим заняттям зацікавилися і викладачі середніх класів загальноосвітніх шкіл. На етапі підготовки програми були налагоджені зв’язки з гончарами, які погодилися виготовити медальйони-підвіски у вигляді диску з необпаленої глини. Сценарій заняття включає декілька етапів: теоретичний та практичний. Під час підготовки враховувалася та обставина, що в наш час докорінно змінюється відношення до відвідувача з боку музею: якщо раніше екскурсанта розглядали в якості пасивного споглядача музейної експозиції, то зараз відвідувач стає активним учасником музейного дійства. Тому для посилення сприйняття матеріалів експозиції було вирішено одягнути співробітника музею в стилізований костюм трипільської доби. В ролі провідників дітей по трипільському світу виступили старші наукові співробітники науково-освітнього відділу І. С. Вітрик та Н. В. Лихицька.

Вони забезпечили процес музейної комунікації - діалог між змістом експозиції та групою школярів, допомогли останнім зрозуміти і розпізнати цінність трипільських експонатів, усвідомити їх, визначити їх роль і місце в історії та культурі нашого народу. Особливий акцент робиться на трипільській кераміці, мотивах її орнаментів, палітрі кольорів, а також зазначається, що певні елементи орнаментів увійшли в побут пізніших поколінь землеробів, а деякі дожили до сучасності. За матеріалами виставки можна було простежити відлуння давніх землеробських традицій в сучасній українській культурі.

Після цієї частини заняття безпосередньо у межах трипільської виставки, де були попередньо підготовані робочі місця для дітей, починалася розмальовка глиняних медальйонів школярами.

Вперше ця програма була апробована на заняттях гуртка «Всезнайко», створеного 17 років назад на базі загальноосвітньої школи № 25 спеціально для учнів молодших класів. По закінченню ознайомлення з експозицією виставки дітям других-третіх класів було запропоновано розписати глиняні медальйони трипільськими сюжетами. Результат був неперевершений! Діти з захопленням прикрашали глиняні медальйони трипільськими візерунками, що дало змогу кожному виявити свою фантазію і водночас краще зрозуміти і запам’ятати символіку трипільської культури. Ми навіть не сподівалися на таку зацікавленість дітей.

Першим учасникам дійства була надана можливість розмалювати необмежену кількість дисків, діти почали розбирати їх як гарячі пиріжки. Тому в подальшому ми почали видавати по одному медальйону кожному учаснику майстер-класу і диск пропонували розписати з двох сторін. Остаточно ми зупинилися на практиці надання дітям спеціальних паперових листків з контурами медальйону для виготовлення ескізу малюнка. Цікаво, що не зважаючи на озвучені кольори трипільської палітри, діти активно використовували і синій, і зелений.

Хочеться звернути увагу на те, що всі інтерактивні та освітні програми в музеї проводяться або безкоштовно, або ж оплачуються за тарифами на 30% вищими від звичайної екскурсії.

На жаль, в 2011р. виставка «Дивосвіт трипілля» була закрита, зараз проходить створення нової експозиції, і ми сподіваємось продовжити проведення такого заняття в оновлему залі.

Сьогодні вже назріла потреба у створенні в музеях так званих інтерактивних зон, а, можливо, і творчих майстерень або ігрових кімнат, де можна було б організовувати і здійснювати навчальні заняття засновані на принципі передачі знань «через руки» («hands on exhibit»). Все це створило би умови в фізичному, інтелектуальному та соціальному плані для того, щоб зробити візит до музею інформативним, приємним та комфортним.

Подібні заходи в музеї дозволяють закріпити та поглибити накопичені школярами знання, перетворити їх у відповідні переконання, роблячи таким чином свій внесок у систему освіти і виховання людини. Бо в центрі музейного педагогічного процесу завжди знаходиться оригінальний предмет історії і культури. В музеї інформація набуває наочність, образність, активує візуальне мислення, стає засобом спадкоємності культури і передачі соціального досвіду, а майстер-клас дозволяє відобразити побачене на реальному предметі, до того забрати цей предмет додому. Тому музей можна розглядати як установу соціально-культурної діяльності, яка доповнює та поглиблює роботу учбово-виховних закладів, вона залучає екскурсовода і відвідувачів в процес обміну інформацією, в ході цього процесу відвідувачі реалізують свої навчально-виховні можливості. Тобто музей в педагогічному плані виконує такі функції як освітню, розвиваючу, навчальну, виховну.

Хочеться сказати, що саме ці розробки дозволяють не тільки зберігати дитячу аудиторії, але й виховати активно спрямовану на творчий процес в рамках музею молодь, і відділ науково-освітньої роботи музею активно долучається до цього процесу.