Презентація монографії Е. В. Овчиннікова в Умані

1 жовтня 2014 р. Науково-дослідною лабораторією «Археологія Уманщини» на історичному факультеті в рамках   проекту «Відкрита лекція» відбулася зустріч з науковим співробітником Інституту археології НАН України, кандидатом історичних наук Едуардом Вікторовичем Овчинніковим та презентація його монографії «Трипільська культура Канівського Подніпров’я». Автор висловив вдячність студентам-історикам нашого університету за їх участь в археологічних дослідженнях, результати яких лягли в репрезентовану монографію.

Монографічне дослідження містить дані про канівську локальну групу трипільської культури та її найближче оточення, в тому числі за результатами власних досліджень Е. В. Овчиннікова у цьому регіоні. Книга добре ілюстрована фотографііями та малюнками, в тому числі з історії досліджень, численними зображеннями мальованого посуду і пластики.

 

Овчинніков Е.В. Трипільська культура Канівського Подніпров"я (етапи В ІІ - С І) - К.: Видавець Олег Філюк, 2014. - 406 с.

Звіт про подію:

http://history.udpu.org.ua/index.php/39-novyny/334-prezentatsiya-monografiji-tripilska-kultura-kanivskogo-podniprov-ya