Svitlana Suslovets

 

TRYPILLIA AND STONEHENGE:  

HISTORICAL STUDYING OF COUNTRIES  

IN TEACHING OF UKRAINIAN AND ENGLISH  

Key words: Trypillian culture, Stonehenge, teaching of Ukrainian and English 

 Світлана Сусловець

 

ТРИПІЛЛЯ І СТОУНХЕНДЖ:   

ІСТОРИЧНЕ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО  

У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ Й АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ  

 

 У кожній країні є пам’ятки історії матеріальної культури різних періодів, знакові не тільки на державному, а й на міжнародному рівні. В Україні це протоміста Трипільської культури, скіфські кургани, стародавній Київ та інші міста Київської Русі, старожитності козацької епохи. У Великій Британії це Стоунхендж, Вестмінстерське абатство, Тауер тощо.  

Демократизація сучасної освіти та її вдосконалення відповідно до міжнародних стандартів передбачає, серед іншого, розроблення таких психологічних основ навчання рідної й іноземних мов, які би максимально враховували сучасну специфіку світобачення студентів та процеси міжкультурного обміну в межах розвитку комп’ютерних технологій та глобалізації.  

Подорожі до інших країн є не просто однією з важливих рис сучасного студентського життя, а й істотним чинником підвищення престижу особи в очах інших. Усе більшої ваги набуває не просто подорож, а саме подорож інтелектуальна, яка передбачає не поверхове знайомство з архітектурою у межах короткої екскурсії, а детальніше зацікавлення історією міст, регіонів, країн.   

Іще більшою мірою сказане стосується власне України, подорожі якою є важливим чинником патріотичного виховання і самовиховання студентів. 

Знайомство з пам’ятками Трипільської культури у значному обсязі можна здійснити, не виїжджаючи з Києва, адже не випадково на початку ХХ століття деякі дослідники називали цю культуру Києво-Трипільською. Сучасні міждисциплінарні дослідження реконструюють не тільки матеріальні аспекти життя трипільців, а й їхні можливі етнолінгвістичні особливості.  

Стоунхендж як доісторична споруда астрономічного призначення належить до найзагадковіших об’єктів світу і викликає зацікавлення далеко за межами Британії. Саме на основі дослідження цієї будівлі впродовж ХХ століття були розроблені принципи археоастрономії як науки про астрономічні основи стародавнього міфологічного світогляду. Сучасні дослідники виявляють зв’язки Трипільської культури і Стоунхенджа й у цій сфері.  

У межах розвитку лінгвокраїнознавчої компетенції студентів та з метою виховання патріотизму і навчання основ міжкультурної комунікації видається доцільним проведення таких занять:  

з української мови – підготування декількома студентами наукових повідомлень про специфіку Трипільської культури, світогляд її носіїв та спроби етнолінгвістичної інтерпретації;  

з англійської мови – організація дискусії англійською мовою про місце Стоунхенжу серед інших доісторичних старожитностей Британії та його роль у розробленні нових наукових дисциплін.