Galyna Buzian

About the restoration by G. Shiyanova unique grain-pot from the Trypillia Culture site Grebeni

This vessel was discovered at 1961 at Trypillia Culture site near Grebeni village at Kyiv region by Olena Tsvek. This vessel has system of decoration including antropomorphous images. After the first restorations at 60th it was broken, later partly repaired and many years exhcibited at Pereyaslav Museum. Since 2009 Galyna Shiyanova started the nev program of restoration of this unique vessel, finished this year.

Key words: Galyna Shiyanova, Trypillia Culture, Grebeni site, vessel, restoration

 

Г. Бузян

Про реставрацію Г. В. Шияновою унікального зерновика трипільської культури з поселення Гребені

 

Посудина-зерновик з антропоморфними зображеннями було знайдено у 1961 р. на площадці № 4 (вела розкоп Олена Василівна Цвек) під час розкопок поселення трипільської культури біля с. Гребені Кагарлицького р-ну Київської обл. Посудина зберігалася в Інституті археології АН УРСР. По неперевіреній інформації після першої реставрації (мал. 1) вона була розбита з необережності через брак місця для зберігання та пов’язані з цим незручності. Другу реставрацію виконали співробітники Інституту археології, зокрема, Надія Шевченко (це те, що я пам’ятаю).

Мал.1. Зерновик після першої реставрації, 1961 рік

1984 року її передали для експонування до новоствореного Музею хліба Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника (з 1999 року Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав») (акт № 42 від 21.04.1984 р. та № 94 від 14.05.1984 р.). (Мал. 2).

У Музеї хліба посудина експонувалася до 2009 р., коли її передали на реставрацію Ганні Василівні Шияновій, яка в той час працювала в Археологічному музеї Інституту археології НАНУ. Ініціатором повторної реставрації посудини була Олена Василівна Цвек. Відреставровану посудину планувалося експонувати на виставці в Археологічному музеї Інституту археології до ювілею О.В.Цвек. У 2011 р. в Археологічному музеї відзначили ювілей Олени Василівни, але він відбувся без виставки і без зерновика.

Мал.2. Зерновик з Гребенів після другої реставрації 1984 року.

Реставрація зерновика не була закінчена через те, що об’єм робіт був значний, посудина великих розмірів і це потребувало не однієї пари рук – Ганні Василівні потрібні були помічники. Вона не мала змоги приділяти весь свій час реставрації зерновика, оскільки робота була, як то кажуть, на громадських засадах. Ми, співробітники археологічного відділу та Музею трипільської культури Заповідника (Бузян Г.М., Тетеря Д.А., Білоусько В.М.) у 2010 р. кілька разів приїздили до Києва й проробили разом з реставратором певну роботу. Допомагали їй також власними коштами на придбання матеріалів.

Мал.3. Третя реставрація у Археологічному музеї, Київ. 

Але в 2010 р. змінилося керівництво Заповідника й ми більше не мали змоги офіційно їздити до Києва. Я у свої вихідні у 2011 р. кілька разів ще приїздила допомагати Ганні. Після ювілею Г.В.Цвек робота значно уповільнилася, а згодом зовсім припинилася. У 2015 р. Г.В.Шиянова була звільнена з Інституту археології, впродовж 2015-2017 рр. працювала старшим науковим співробітником Київського обласного археологічного музею. Зерновик залишався деякий час у реставраційній майстерні при Археологічному музеї.

Мал.4. Г.В. Шиянова працює над реставрацією зерновика з Гребенів у НІЕЗ "Переяслав", 2018-2019 рр.

У 2016 р. посудину повернули з Археологічного музею у Заповідник. У 2018 р. НІЕЗ «Переяслав» запросив Ганну Василівну закінчити реставрацію унікальної посудини, зарахувавши її на посаду реставратора. Реставрація тривала понад рік. На жаль, презентація цієї унікальної реставраційної роботи, відбудеться вже без Ганни Василівни Шиянової.

Презентація призначена на 23 грудня 2019 р.

Мал. 5. Реставрація 2018-2019 рр.

Бузян Г.М.