Yevhen Slesariev


«Wetland archaeology and prehistoric Networks in Europe»

        Міжнародна наукова конференція «Wetland archaeology and prehistoric Networks in Europe» що відбулася 15 – 18 вересня в Києві та Каневі, стала заключною подією трьохрічного проекту міжнародної співпраці NEENAVA - “Network in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology for the improvement of field techniques and dating methods” (Мережі в неоліті Східної Європи та Археологія річок та озер для вдосконалення технік польових досліджень та методів датування).

        Учасниками з чотирьох країн партнерів (Швейцарія, Україна, Македонія та Росія), протягом трьох років тривалості проекту досліджувались пам’ятки археології неолітичної доби, існування яких за час побудування мали пряме відношення до водних ресурсів, та власне в географічному відношенні підпорядковувались системам річкових артерій. Результати локальних досліджень були презентовані дослідниками з країн учасників, та разом з тим, представники різних країн представили свої дослідження дотичні до питання.
       Близько сорока учасників з десяти країн Європи прийняли участь в конференції. Крім тематичних доповідей, також мали місце воркшопи та тренінги присвячені проблемам дендрохронології та підводної археології, що суттєво розширили горизонти наукового пізнання як вітчизняним так і закордонним колегам.
        Серед доповідей, що головним чином спеціалізувались на проблемах неолітизації різних частин Європи, значне місце посідав блок дослідження трипільської культури. П’ять доповідей представлених на конференції були присвячені питанням дослідження трипільської культури. Окремої уваги заслуговують доповіді завідуючого Науково-Дослідної Лабораторії археології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора історичних наук Михайла Юрійовича Відейка з темою доповіді «Життя на східному кордоні Старої Європи», а також доповідь молодшого наукового співробітника Лабораторії, та аспіранта Кафедри всесвітньої історії, Євгенія Слєсарєва – «Мисливське господарство трипільських племен та їхніх сусідів на етапі С-І».

Євген Слєсарєв

молодший науковий співробітник

НДЛ археології історико-філософського факультету 

Київського університету імені Бориса Грінченка