Bialy Potok. Materials from Jozef Kostrzewski's Podolia Excavations

Marzena Szmyt (ed).

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Bidlioteca Fontes Archaeologici Poznaniensis. Volumen 19. Poznan, 2016, 526 pages.

Published mateials from excavations of Bialy Potok site (Trypillia Culture) explored at Ternopil region at 1925 by Jozef Kostzewsky. Now collection of finds (pottery, flint and stone tools, figurines, samples of burnt daub) from this site is at Poznan Archaeological Muzeum. Prepared by archaeologists from Poland and Ukraine. It is not a simple publication of old collection of finds. At he first part, dedicared to history of excavations we can see arcive documentation, including notes from field dairy. Finds were explored, using contemporary methods of investigations, including petrography (pottery), chemical analyzis (paint), trassology (flint and bone tools), archeobotany,archaeozoology,  C14 dating.

Languages of publication: Polish, English.

Видання матеріалів з розкопок професора Юзефа Костшевського на поселенні трипільської культури біля села Білий Потік на Тернопільщині, які мали місце 1925 року. Нині колекція знахідок, яка включає керамічні вироби, знаряддя праці, зразки обпаленої обмазки (рештки споруд) зберігається у Познаньському археологічному музеї. Тому не випадково редактором (і одним з авторів) видання є Мажена Шміт, директор Музею.

Це видання не є звичайною публікацією старої музейної колекції, яка, поза сумнівами, цікава сама по собі. Фактично це опрацювання, здійснене на сучасному рівні, із застосуванням практично усіх нині доступних методів досліджень - від трасології до ізотопного датування. Таки чином за участю археологів з Польщі та України створене повноцінне археологічне джерело, яке розкриває ті сторони зібрання, що не могли бути оцінені ані в часи проведення розкопок, ані десятиліття по тому, а лише нині, на початку ХХІ ст. Широко використані архівні матеріали, до сторінок з польового щоденника Ю. Костшевського включно, так що читач зможе побачити, як саме проводили археологічні дослідження, зокрема поселень трипільської культури, у першій чверті ХХ століття.

До видання включено також матеріали з віднайдених у Білому Потоці поховань ІІІ-ІІ тис. до н.е, які віднесені вже до бронзового віку.

Видання в кольорі, багато ілюстроване.

Мови видання: польська, англійська.

М.В.