Cucuteni-Trypillia sites in Moldova: resque excavations - 2012-2013

Last year published the preliminary results of rescue excavations at sites from period Prekukuten and near the village. Rogojeni,  (Rogojeni I) and from period Cucuteni AB near Scoreni (Scoreni IX). Information published in the journal "Archaeologia Preventiiva in Republica Moldova". Full colour edition helps to fully present interesting findings.

Sergiu Bodean, Veaceslav Bikbaev  Cercetări arheologice preventive in statiunea eneolotica Rogojeni I (com.Rogojeni, r-nul Șoldanești)//Archaeologia Preventiivă Ĭn Republica Moldova, 2014, Vol.I- Nr1-2, 9-22


Sergiu Bodean,Valeriu Bubulici Sondajul arheologic din așezarea eneolitică de la Scoreni (r-nul Strașeni) //Archaeologia Preventiivă Ĭn  Republica Moldova, 2014, Vol.I- Nr1-2, 29-34.


Sergiu Popovici, Ion Ceban Cercetarile de salvare in situl Cunicea-Prisanşaia Gora din 2012//Archaeologia Preventiivă Ĭn Republica Moldova, 2014, Vol.I- Nr1-2, 29-34.

 

 

 

 

Дослідження пам'яток Кукутень -Трипілля у Молдові: охоронні розкопки 2012-2013 років

2014 року вийшли 1-2 числа видання, присвяченого результатам рятувальних розкопок та розвідок на території республіки Молдова. Серед багатьох повідомлень є два, що попередньо висвітлюють роботи, проведені на трьох поселеннях: періоду Прекукутень (Трипілля А), Кукутень А-В (Трипілля ВІ-ВІІ) та Трипілля СІІ. Автори досліджень - С. Бодян, В. Бікбаєв, В. Бабулич, С. Попович, І.Чебан.

Поселення Рогожень І, виявлене експедицією під керівництвом Т. Пассек ще 1961 року, а вперше розкопки проведені  В. Маркувичем у 1972 році, дало матеріали фаз Прекукутень ІІ та Прекукутень ІІІ. Тут рятівні дослідження передували прокладанню автомобільної дороги. Виявлено заглиблений об'єкт, який дослідники визначили, як залишки землянки. На опублікованому фото ( рис. 6, с. 13) бачимо досить велику яму із лійчастим профілем, яку навряд чи можна було використовувати я якості котловану для землянкового житла. У публікації представлено знахідки - знаряддя праці, фрагменти посуду, в тому числі з ритим "боянським" орнаментом. Саме його наявність є чітким індикатором належності до фази Прекукутень ІІ (рис. 10-11). Посуд, представлений на рис.13 презентує фазу Прекукутень ІІІ. Таким чином поселення має дві фази існування, а не одну, як вважалося раніше. Дослідження були продовжені і 2013 року.

У повідомленні про розвідкові роботи на поселенні Scoreni IX представлено результати збор підйомного матеріалу та шурфування. Знахідки складалися з фрагментів посуду, в тому числі з слідами розпису, фрагментів антропоморфних статуеток. Поселення віднесене до фази Кукутень А-В, хоча деякі фрагменти, на думку дослідників, типові для попередньої фази Кукутень А. Долідження планується продовжити.

Поселення Скорень віднесене до етапу СІІ Трипілля. Вдалося дослідити землянку, матеріали з якої свідчать про належність пам'ятки до перших двох фаз Вихватинської групи.

Особливо хотілося б відзначити якість та дизайн видання, яке є повнокольоровим. Остання обставина дає змогу якнайкраще презентувати матеріали, в тому числі фрагментарні. Видавцями є Міністерство культури республіки Молдова та Національна археологічна агенція, яка відповідає в тому числі і за проведення рятувальних розкопок.