PEREYASLAVICA, vol.5(7), 2011

ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", випуск 5(7). - Переяслав-Хмельницький, 2011. - 434 с.

До складу збірника включено статті, підготовані учасниками науково-практичної конференції 2009 року, присвяченої 30-річчю Національного заповідника "Переяслав".

Вміщено наступні статті з матеріалами по трипільській культурі:

Відейко М. Ю. Трипільська культура у Середньому Подніпров'ї (109-119)

Бузян Г., Білоусько В.

Поселння трипільської культури Циблі-Узвіз на Лівобережжі Дніпра (120-127)

Бурдо Н. Антропоморфні образи в традиції Трипілля-Кукутень (128-143)

Якубенко О. Розписний посуд з трипільської колекції В. В. Хвойки (зі збірки НМІУ) (144-158)