МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ, ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ БУГО-ДНІПРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ, «АРХЕОЛОГІЯ УМАНЩИНИ», ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА»

 

проводять

26 – 28 вересня 2012  р.

Міжнародну наукову  конференцію

«ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: НАУКОВІ ЦЕНТРИ ТА ЇХ ПЕРИФЕРІЯ»

(до 165-річчя від дня народження Ф.К. Вовка)

Маємо за честь запросити Вас взяти участь у роботі конференції та виступити з доповіддю або повідомленням

Робота конференції планується за такими напрямками:

1. Федір Вовк та його наукова школа

2. Інституціональна історія археології

3. Археологічне краєзнавство

4. Археологи Уманщини та їх роль у розвитку археологічної науки

Пропонується робота «круглих столів»:

- Популяризація археологічного знання: історія, проблеми, перспективи

- Студент історичного факультету та проблема збереження культурно-історичної  спадщини «малої батьківщини»

 

Календар конференції:

Прийом заявок, статей, організаційних внесків до 1 травня  2012 р.

Робота конференції:

26 вересня 2012 р.:

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції

10.00 – 13.00 – пленарне засідання

14.00 – 18.00 – робота в секціях

27 вересня 2012 р.

9.00 – 12.00 – робота в секціях

14.00 – 18.00 – робота  «круглих столів»

28 вересня 2012 р.

9.00 – 13.00 – наукові дискусії

Форми участі в конференції:

Публікація матеріалів.

Публікація матеріалів + усна доповідь.

Усна доповідь (можливий мультимедійний супровід).

Участь без доповіді та публікації.

Матеріали конференції будуть опубліковані

у збірнику наукових праць до її початку

 

Статті обсягом 10 – 12 с. приймаються в електронному (e-mail) та в роздрукованому варіантах, а також  кошти поштовим переказом, квитанцію про оплату та підтвердження Вашої участі в роботі конференції просимо надсилати до 1 травня 2012 року.

Для участі у роботі конференції Вам необхідно надіслати до 1 травня 2012 р.:

  • Заявку на участь у конференції.
  • Статтю  (не менше 10 сторінок формату А-4) у збірник матеріалів учасників конференції в електронному варіанті та тверду копію.

Оформлення матеріалів:

  • коректорський варіант: роздрукування на папері формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал 1,5;
  • усі поля на сторінці по 2 см, відступ на абзац 1 см;
  • у правому куті прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю), нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто, нижче через інтервал у центрі – назва статті або доповіді (великими літерами, жирним шрифтом, 14 кегль), нижче через два інтервали друкується текст;
  • викладення матеріалу у статті повинно відповідати вимогам п. 3 Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань», внесених до переліку ВАК України від 15 січня 2003 року № 7 – 05/1;
  • оформлення та нумерація рисунків, таблиць, список використаних джерел та посилання оформляти у відповідності до вимог ВАК до оформлення дисертацій;
  • список літератури є обов’язковим та подається після статті, джерела вказують у алфавітному порядку;
  • посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим та наводяться у квадратних дужках, наприклад: [2, с. 37];
  • не приймаються статті переклад яких здійснено електронними перекладачами.

 

Робочі мови конференції – українська  та інші.

Матеріали на конференцію, надсилати на адресу:

Сокирській Владі Володимирівні

вул. Чехова 25, кв. 41, м. Умань, Черкаська обл., Україна, 20300

Контактна інформація:

Тел. +3 8097  859  26  56

Тел./факс: 8 04744 3 40 44

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адреса оргкомітету:

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

деканат історичного факультету

вул. Садова, 28, ауд. 222

м. Умань,

Черкаська обл.,

Україна, 20300