Conference Archaeological Studies - Problems and Perspectives

Kyiv-Mohyla Academy, Department of Archaeology, March 11, 2015.

The conference was attended by students from the Kuiv-Mohyla Academy, Taras Shevchenko University and researchers of the Institute of Archaeology of NAS of Ukraine. Four sections, including prehistoric archeology. Four reports from 12 dedicated to research of Trypillia Culture.

Конференція: Археологічні дослідження: проблеми та перспективи

Національний університет "Києво-Могилянська академія", кафедра археології.

У конференції брали участь студенти-археологи та аспіранти з НАУКМА, університету ім. Шевченка, наукові співробітники Інституту археології НАН України. На першій секції (первісна археологія) чотири доповіді з 12 присвячені проблематиці трипільської культури. Зокрема:

 

І. Радомський (аспірант кажедри археології та музеєзнавства КНУ ім. Т. Шевченка)

Кам'яні матеріали пам'яток трипільської культури початку середнього періоду у верхній та середній течіях Дністра

О. Кириленко (аспірант кажедри археології та музеєзнавства КНУ ім. Т. Шевченка)

Специфіка розташування пізньотрипільських пам'яток Київського Подніпров'я, як фактор культурно-хронологічної інтерпретації.

Є. Слєсарєв (студент Магістратури 1 р. каф. археології НАУКМА)

До питання про витоки трипільської кременеобробної традиції на прикладі матеріалу з поселення Бернашівка

Хотілося б звернути увагу на наступні позитивні моменти - чи не вперше за багато років маємо таку кількість доповідей по трипільській тематиці на подібній конференції; серед доповідачів - два аспіранти, отож невдовзі є шанс на появу нових фахівців-трипілязнавців з науковими ступенями; прокинувся інтерес до дослідження кременевої індустрії Трипілля різних періодів.