Trypillian Civilization 5400 - 2750 BC

***

©2002-2006
Kolos Corp.
E-mail

˲Բ ϲί

-
A-J K-P R-Z  


K

 • Kadrow S. Lublin-Volhynian and Tripolie ciltures spatial and chronological relations / Kadrow S., Zakoscielna A. // ̳ - , ., 2025 2001 . .:.- IJ ., 2001. .7071.
 • Kadrow S. Mutual contacts between Central European and Tripolyan culture circles in Neolithic // .  , 2003.  .2428.

         Kadrow S. Pottery stylistics of the Sofievka-Type, genetic-cultural qualification cemeteries / Kadrow S., Kosko A., Videiko M.Yu. // Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1995.  Vol. 3.  P. 200213.

         Kadrow S. Sprawozdanie ze studiow i analiz materialow zabytkowych z Bilcza Zlotego znajdujacych sie w zbirach Muzeum Archeologicznego w Krakowie/ Kadrow S., Sokhacky M., Tkachuk T.< Trela E. // Materialy archeologiczne. 2003. T.34. S.53143.

         Kadrow S. The absolute chronology of the Sofievka type in the light of Wiggle matching analysis// Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1995.  Vol. 3.  P. 141147.

         Kandyba O. Die forlaufende Spirale in der bandkeramischen Ornamentik // Archiv fur Antropologi/ Neuue Folge.  1935.  Bd. 23.  S. 266308.

         Kandyba O. Kamenne nastroj neolithicke malowane keramiky v Halici // Obzor Praehistoricky.  19301935.  Vol. 9.  P. 3256.

 • Kandyba O. Schipenitz: Kunstund Gerfte elnes neolithishen Dorfes.- Leipzig; Wien, 1937.

         Kandyba O. S-Spiral in the decoration of the Dniestro-Dunabian Neolitic pottery // Amerikan journal of archeology.  1936.  Vol. 40,  2.  P. 228245

         Kandyba O. The Dniistro-Danubian Region // Oxford Universitu Press.  1932.  P. 27.

         Kandyba O. Tripilske pamatki ve sbirkach Archeologickeho Ustavu Karlovy universitu // Pamatky archeologicke.  1932.  Vol. 2.  P. 3538.

 • Kirkor A.H. O znaczeniu i ważnosci zabytków pierwotnych oraz umjentnem ich poszukiwaniu // Pamatky Archeologicke.  Praha, 1876.  T. 1.
 • Kirkor A.H. Wycieczka na Podole Galicyjskie // Kłossy.  Lwów, 1877.  T. 24. 
 • Kirkor A.H. Zprawozdanie i wykaz zabytków złożonych w Akademii Umiejętności z wycieczki archeologiczno-antropologicznéj w roku 1877 // ZWAK.  Kraków, 1878.  T. 2.  S. 16
 • Kirkor A.H. Zprawozdanie i wykaz zabytków złożonych w Akademii Umiejętności z wycieczki archeologiczno-antropologicznéj w roku 1878 // ZWAK.  Kraków, 1879.  T. 3.  S. 34-37
 • Klochko V.I. Copper objects and questions of the Sofievka metallurgy// Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1995.  Vol. 3.  P. 235242.

         Klochko V.I. Glass beads from Sofievka cemetery/Klochko V.I., Stopiak B. // Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1995.  Vol. 3.  P. 243246.

 • Klochko V. Issues concerning tripolye mettalurgy and the virgin copper of Volhynia / Klochko V., Manichev V., Kvasnista V., Kozak S., Demchenko L., Sokhatskij M. // Baltik Pontik Studies.  Poznan, 2000.  S. 168186.
 • Klochko V.I. Weaponry of societies of the Northern Pontic culture circle: 5000700 BC// Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1995.  Vol. 2.  P. 4058.
 • Klochko V.I. Weapons from Sofievka type cemeteries /Klochko V.I., Kośko A. // Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1995.  Vol. 3.  P. 228234.
 • Klochko V.I. Radiocarbon dates from the Yamnaya culture Barrow at the Tripolye Culture Giant Settlement near Talyanki /Klochko V.I., Krutz V.A.// Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1999.  Vol. 7.  P. 7279.
 • Klochko V. A comparative chronology of the Prehistory of the area between the Vistula and Dneper: 31501850 BC /Klochko V., Kośko A., Szmyt M.// Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1999.  Vol. 7.  P. 264282.
 • Kośko A. Painted pottery as a symptom of Tripolye influence in the circle of Neolithic Vistula cultures /Kosko A., Langer J.J., Szmyt M. // Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 2000.  Vol. 9.  P. 264282.
 • Kloczko W.I. Wychodnie rud miedzi na terenie Ukrainy zachodniej jako baza surowcowa matalurgii kolorowej w okresie funkcjonowania kultury trypolskiej / Kloczko W.I., Manichev V.I., Kompanec G.S., Kovalchuk M.S.//Folia Praehistorica Posnaniensia. Poznań, 2003. T.XI. S. 47 78.
 • Kopernicki Iz. Dalsze poszukiwania archeologiczne w Horodnicy nad Dniestrzem w latach 1878-1882 / Kopernicki Iz., Przybyslawski Wl. //ZWAK. 1884. T.8. S.3-32.
 • Kopernicki Iz. Poszukiwania archeologiczne w Horodnicy nad Dniestrzem w 1877 //ZWAK. 1878. T.2. S.19-72.
 • Kopernicki I. Recherches darcheologie prehistorique a Horodnica// Archives slaves de biologie. Paris, 1886. T.1. S.198208.

         Kośko A. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczenstw kultury pucharów lejkowatych = The share of the South-East European cultural models in the development of lowland communities of Funnel Beaker Culture.  Poznań, 1981.

         Kośko A. The origin of Neolithic Eneolothic cremation rites in Europe and Sofievka-type rituals / Kosko A., Videiko M.Yu. // Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1995.  Vol. 3.  P. 105117.

         Kostrzewski J. Groby eneolityczne ze skieletami skurczonymi w Bialym Potoku w pow.Czortkowskim // Przeglad Archeologiczny.  1925.  T. 3.  P. 9.

         Kostrzewski J. Dzeje polskich badan prehistorycznychPoznan, 1949.

         Kovalyukh N.N. The absolute chronology of the Sofievka type cemeteries / Kovalyukh N.N. Videiko M.Yu Skripkin V.// Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 1996.  Vol. 3.  P. 140 146.

         Kozłowski L. Budowle kultury ceramiki malowanej w swielte badan przeprowadzonych w Koszylowcach, Niezwiskach I Buczaczu Lwow: T.P.N.P., 1930.

         Kozłowski L. Młodsza epoka kamienna w Polsce.  Lwów, 1924.  S. 131, 136, 142, 148.

         Kozłowski L. Zarys pradziejew Polski poludniowowschodniejLwow, 1939.

 • Kruts V.. Tripolye culture in Volhynia (Gorodsk-Volhynian group)/ Kruts V.. Ryzhov S.M. // Baltic-Pontic Studies.  Poznan, 2000.  Vol. 9.  S. 86110.
 • Krutz W.A. Osiedla Gianty oraz niektore problemy demograficzne kultury trypolskiej//Archeologia Polski. T.39. Z.12. S.130.

         Kuzminova N.N. Crops and weeds in the Tripolye culture sites in Moldavia: Palaeoethnobotany and Archaeology. International Work-Group for Palaeoethnobotany. 8th Symposium. Nitra, Nove Vozokany, 1989 // Acta Interdisciplinaria Archaeologica.  1991.   7  P. 199201.

 

M

 • Majewski K. Chronologia i styl plastyki figuralnej zachodniotrypilskij // Archeologia.  Wroclaw, 1948.   2.
 • Majewski K. Figuralna plastyka cykladzka. Geneza i rozwoj form.  Lwow, 1935.
 • Majewski K. Gliniane modele chat kultury ceramiki malowanej na Ukrainie.  Lwow, 1936.
 • Majewski K. Plastyka terrakotowa kultury ceramiki malowanej w zbiorach Lwowskich // Swiatowit.  Warszawa, 1938.  T. 17.
 • Majewski K. Studia nad kultura Trypilska // Archeologia.  Wroclaw, 1947.   1.

         Makarenko N. Sculpture de la civilization Trypilienne en Ukraine // Jahrbuch fur prahistorische und etnografische KunstLeipzig, 1927.  S. 119130.

         Mantu C.M. Cultura Cucuteni. Evolutie, cronologie, legaturi.  iatra-Neamt, 1998.

         Manzura I.V. Manifestări culturale în perioada de tranziţie // Thraco-Dacica.  1994.  Vol. 15.  P. 103119.

         Monah D. Plastica antropomorfa a culturii Cucuteni-Tripolie.  Piatra Neamt, 1997.

         Movsha T.G. The Tripolye  Cucuteni and the Lengyel  Polgar cultures // BPS.  2000.  Vol. 9.  . 133167.

         Mowscha T.G. Lakalgrouppen und Chronogie der späten Tripolie-Kultur.  M., 1971.  13 s.  .: VIII Congr. intern. sc. préhist. et protohist. (Belgrade, 1971): Les rap. Et les commun. De la délégat archéol. de IURSS.

 

O

 • Ossowski G. Sprawozdanie czwarte z wycieczki paleoetnologicznej po Galicyi w roku 1892 // ZWAK.  Kraków, 1895.  T. 18.  S. 128.
 • Ossowski G. Sprawozdanie drugie z wycieczki paleoetnologicznej po Galicyi w roku 1890 // ZWAK.  Kraków, 1891.  T. 15.  S. 168.
 • Ossowski G. Sprawozdanie trzecie z wycieczki paleoetnologicznej po Galicyi w roku 1891 // ZWAK.  Kraków, 1892.  T. 16.  S. 63110.

         Ossowski Y. Sprawozdanie z wycieczki paleontologicznej po Galicije w r. 1889 // ZWAK.  1890.  S. 117.

         Ovchinnykov E.V. Ritual models of stoves // Bibliotheca memoriae antiqvitatis.  Piatra Neamt, 1996.   2.  S. 115119.

 

 

P

         Palaguta I.V. Aşezările ale culturii Cucuteni-Tripolie evaluate din bazinul rîului Soloneţ // Revista Arheologică.  Chişinău, 1998.  2.  P. 101110.

         Palaguta I.V. On the Interaction Device of Heterogeneous Ceramics Assemblages // European Associations of Archaeologists 9th Annual Meeting, St. Petersburg, Russia, 10th  14th September 2003: Final Program and Abstracts.  St. Petersburg, 2003.  P. 64.

         Palaguta I.V. Painted decoration of Cucuteni-Tripolye culture: technological and typological aspects / Palaguta I.V., Starkova E.G. // 32nd International Symposium on Archaeometry: Program and Abstracts, Mexico city, May 2000.  Mexico, 2000. 

         Palaguta I.V. Some Observations on the Structure of Cucuteni-Tripolye Ceramic Assemblages // European Associations of Archaeologists 4th Annual Meeting: Abstracts Book, Göteborg, Sweden, September 2327, 1998.  Göteborg, 1998.  P. 167.

         Palaguta I.V. Some Results of Studies on Cucuteni-Tripolye Decoration Techniques // Archaeometry 98. Proceedings of the 31st Symposium, Budapest, 27 April  1 May 1998 / Ed. by E. Jerem and K.T. Birό.  Oxford, 2002.  Vol. 1/2.  P. 627629.  (BAR, Archaeolingua Central European Series 1).

         Palaguta I.V. Some results of study of Cucuteni-Tripolye decoration techniques // 31st International Symposium on Archaeometry: Program and Abstracts, Budapest, 27 April  1 May 1998Budapest, 1998.  P. 107.

 • Palaguta I.V. To the Problem of Specialization of Productions of the late Stage of Tripolye Culture / Palaguta I.V., Skakun N., Mateva B., Rindyuk N., Samzun A., Starkova H., Yakovleva L. // European Associations of Archaeologists 9th Annual Meeting. St. Petersburg, Russia, 10th  14th September 2003: Final Program and Abstracts.  St. Petersburg, 2003.  P. 88.

         Palaguta I.V. Tripolye-Cucuteni Binocular Articles as Local and Chronological

         Palaguta I.V. Tripolye-Cucuteni Culture in Southeastern Europe: a Reconstruction of Intercultural Relations during the Middle Period // European Associations of Archaeologists 6th Annual Meeting. Lisbon, Portugal, 10th  17th September 2000: Final Program and Abstracts.  Lisbon, 2000.  P. 141.

         Palaguta I.V. Untersuchungen in der Tripole B1-Siedlung Tătărăuca Nouă III im Dnestr-Gebiet // Eurasia Antiqua.  Mainz am Rhein, 2004.  Bd. 9. 

         Pashkevich G.A. Earle evidence on food plants in the Ukraine // Palaeovegetational development in Europe and regions relevant to its palaeofloristic evolution. Proceedings of the Pan-European Palaeobotanical Confernce (PEPC).  Vienna, 1994.  P. 6972.

 • Pashkevich G.A. Early farming in Ukraine // Landscape in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity.  1997.  P. 267274.  (Colloquia Pontica; 3).
 • Pashkevich G.A. Palaeoethnoobotanical evidence of agriculture in the Steppe and the Forest-steppe of East Europe in the Late Neolithic and Bronze Age // Prehistoric steppe adaptation and the horse.  Cambridge, 2003.  P. 287297.  (McDonald Institute monographs).
 • Passek T. La ceramique tripolienne.  M.; L., 1935.  165 p.  (Bul. de LAcad. de la culture marer. / ; Fasc. 122.).
 • Pasternak J. Ruske Karpaty w archeologii. Praha,1928.
 • Petrenko V. The Alexandrovka barrow. The burial site of the Usatovo culture elite / Petrenko V., Bejlekchy V. // Funeral practices as forms of cultural identity (bronze and iron ages): 4-th International Colloquium of Funeral Archaeology.  Tulcea, 2000.  P. 4749.

         Petrougne V.F. Petrographical-lithological characteristics of stone materials from Late-Tripolye cemeteries of Sofievka type // Baltic-Pontic Studies.  Vol. 3.  Poznan, 1995.  P. 190199.

         Petrougne V.F. bout some species of lithik raw materials in archeological complexes of the Carpatians and territories of USSR. //Ppers for the 1 st international conference on prehistoric flint mining and lithic raw material identification in the Carpatian Basin. Budapest,1986. . 230.

         Pogoševa A.P. Die Statuetten Tripolje-Kultur // Beitrage zur Allgemeinen und Vergleichenden Archaologie.  Berlin, 1985.  Bd. 7.

         Przybyslawski W. ( .) Ustep z poszukiwan archeologicznych w Horodnicy nad Dniestrem dokonanych w r. 1878 // Zbior Wiadomosci do Antropologji Krajowej.  Krakow, 1879.  T. 3. S.7073.

         Przybyslawski W. Repertorium zabytkow przedhistorycxnych Galicji wschodniej.  Lwow, 1906.

 

 

-
A-J K-P R-Z  
05.11.2005      

<<<Back