Trypillian Civilization 5400 - 2750 BC

***

©2002-2006
Kolos Corp.
E-mail

БІБЛІОГРАФІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Список скорочень

А Б В Г Д Є-Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A-J K-P R-Z  

О

§         Овчинников Е.В. До питання про трипільське житлобудівництво (за результатами розкопок поселень хутір Незаможник і Зелена Діброва) // ЗНТШ. – Л., 2002.  Т. 244. – С. 115–139.

§         Овчинников Е.В. Дослідження на трипільському поселенні Пекарі ІІ / Овчинников Е.В., Пічкур Є.В. // Археологічні відкриття в Україні 2001–2002 рр. – К., 2003. – С. 207–212.

§         Овчинников Е.В. Модель печі з трипільського поселення Березівка // Археологія. – К., 1994. – № 3. – С. 149–151.

§         Овчинников Э.В. Охранные работы на трипольском поселении хутор Незаможник / Овчинников Э.В., Черновол Д.К. // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 128–131.

§         Овчинников Э.В. Пластика с реалистическими головами как антропологический идентификатор трипольского населения // Сучасні проблеми археології. – К., 2002. – С. 165–167.

§         Овчинников Э.В. Поселение трипольской культуры Вильшана на Черкащине // V Міжнар. археологічна конф. студентів та молодих вчених: Наук. матеріали. – К., 1997. – С. 117–118.

§         Овчинников Э.В. Производственно–хозяйственый комплекс трипольского поселения у хутора Незаможник // Stratum plus. – 2001–2002. – № 2. – С.260–274.

§         Овчинников Э.В. Раскопки на трипольском поселении Зелена Диброва / Овчинников Э.В., Черновол Д.К. // Археологічні відкриття в Україні 1999–2000 рр. – К., 2001. – С. 177–178.

§         Овчинников Э.В. Раскопки на трипольском поселении у хутора Незаможник / Овчинников Э.В., Черновол Д.К., Гуриненко И.П. // Археологічні відкриття в Україні 1999–2000 рр. – К., 2001. – С. 174177.

§         Овчинников Е. Трипільська культура Канівщини// Трипільська цивілізація у спадщині України. – К.:Видентр «Просвіта», 2003. – С.288–299

§         Овчинников Э.В. Трипольские постройки земляночного типа на памятниках Поросского региона // Археологія та етнологія Східної Європи: Матеріали і дослідження. – О., 2002. – Т. 3. – С. 79–80.

§         Олійник В.І. Нові пам’ятки трипільської культури на Півдні Тернопільщини//Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Трипільський світ і його сусіди”, мбараж, 20–25 серпня 2001 року. – Збараж.:Вид.-во ДІАЗ в мбаражі, 2001. – С.34–37.

§         Олійник В.І. Трипільська антропоморфна і зооморфна пластика Заліщанщини // Міжнародна археологічна конференція “трипільське поселення Кошилівці-Обоз”(до 120-річчя відкриття). Заліщики, 1998. С. 5460.

§         Ольговський С. Трипільський метал в системі Балкано-Карпатської та Малоазійської металургійної провінції// Трипільська цивілізація у спадщині України. – К.:Видентр «Просвіта», 2003. – С.219–222

  • Оссовский Г. О геологическом и палеоэтнологическом характере пещер юго-западной окраины европейской России и смежных с нею областей Галиции // Тр. Томского о-ва естествоиспытателей и врачей. – Томск, 1895. – Вып. 5. C. 27–48.
  • Островерхов А.С. Древнейшее археологические стекло Восточной Европы (конец IV тыс. до н.э. – первая половина VII в. до н.э.) // Stratum plus. – 2001–2002. – № 2. – С.386–411.
  • Охріменко Г.В. Населення Волині та Волинського Полісся в праістоичні часи.- Луцьк: Вид-во обласної друкарні, 2003.- 221 с

 

А Б В Г Д Є-Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A-J K-P R-Z  
05.11.2005      

<<<Back