Trypillian Civilization 5400 - 2750 BC

***

©2002-2006
Kolos Corp.
E-mail

БІБЛІОГРАФІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Список скорочень

А Б В Г Д Є-Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A-J K-P R-Z  

Т

 • Телегин Д.Я., Археологічні розвідки в околицях с.Орловець на Черкащині /Телегин Д.Я., Гуриненко І.П. // Археологія. – К., 1977. – Вип.23. с.92 – 94.
 • Телегін Д.Я. Нові знахідки найдавніших скульптурних зображень на території України // Народна творчість та етнографія. – К., 1968. – №1. – С.72 – 73.
 • Телегин Д.Я. Степное Поднепровье и Нижнее Подунавье в неолите-энеолите // Каменный век на территории Украины: Некоторые аспекты хоз-ва и этнокульт. cвязей: Сб. науч. тр. / АН УССР. ИА. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 6–17.
 • Телегін Д.Я. Знахідки енеолітичного і скіфського часу в с. Вільхівець на Звенигородщині [Черкас. обл.] / Телегін Д.Я., Брайченко М.С. // Археогія. – 1973. – Вип. 12. – С. 70–73: іл. – Рез. роc.

§         Телегін Д.Я. Радіокарбонне і археомагнітне датування трипільської культури // Археологія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – Вип. 52. – С. 10–22.

§         Телегін Д.Я. Степное Поднепровье и Нижнее Подунавье в неолите-энеолите // Каменный век на территории Украины: Некоторые аспекты. – К., 1990. – С. 6–17.

§         Тимощук Б.О. Археологічні дослідження Чернівецького музею у 1949–1951 рр. // АП УРСР. – К., 1956. – Т. 6. – С. 209–211.

 • Тимощук Б.О. Дослідження курганів середньотрипільського часу в Подністровьї // Тез. доп. [Першої] Подільської історико-краєзнавчої конф., Хмельницький, жовт., 1965 р. / Кам'янець-Поділ. пед. ін-т. – Хмельницький, 1965. – С. 67–68.

§         Тимощук Б.О. Ранньотрипільське поселення Рогатка в Чернівцях // Археологія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1979. – Вип. 31. – С. 107–108.

§         Тимощук Б.О. Розвідка в басейні р. Пруту // АП УРСР. – 1952. – Т. 3. – С. 409–416.

 • Тимощук Б.О. Розвідки Чернівецького історико-краєзнавчего музею в 1947 р. // АП УРСР. – 1952. – Т. 4. – С. 177–178. – Рез. рос.
 • Тимощук Б.С. Ранньотрипільске поселення Рогатка в Чернівцях // Археологія: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1979. – Вип. 31. – С. 107–108: іл.
 • Титов В.С. Новые данные о западных связях позднего Триполья / Титов В.С., Маркевич В.И. // СА. – 1974. – № 3. – С. 150–164: ил.
 • Титова О.М. Дослідження 2001 року на неолітичному поселенні Старосілля – Діжова [Черкас. обл.] Титова О.М., Панченко Ю.В.  // АВУ 2000 – 2001 рр. – К., 2002. – С.251 – 253.

§         Ткачук Т.М. До змісту поєднань знаків у розпису трипільського посуду етапу СІ // Тез. доп. Подільської історико-краєзнавчої конф.: Секція археології. – Кам’янець-Подільський, 1990. – С. 20–21.

§         Ткачук Т.М. Знакова система Трипільської культури // Археологія. – 1993. – № 3. – С. 91–100.

§         Ткачук Т.М. Каталог знаков томашевской локально-хронологической группы Трипольсько-Кукутенской культурно-исторической общности // Самватас. – 1994. – № 10. – С. 250–278.

§         Ткачук Т.М. Конец этапа СI и начало СII трипольской культуры Верхнего Поднестровья (на материалах поселения Бильшивци) // Stratum plus. – 2001–2002. – № 2. – С.196–217.

 • Ткачук Т.М. Контакти населення Середнього Подністров’я в енеоліті [Вінниц. обл.] // Тез. доп. 8-ї Вінницької обл. історико-краезнавчої конф. – Вінниця, 1989. – С. 14–15.
 • Ткачук Т.М. Крест в росписи культуры Триполье Кукутени этапов СІ-СП // Духовная культура древнего населения Украины: Тез. докл. науч. практ. конф., Киев, май 1989 г. – К., 1989. – С. 48–50.

§         Ткачук Т.М. Личины в росписи керамики культуры Триполье-Кукутени // Духовная культура древних обществ на территории Украины. – К., 1991. – С. 47–59.

 • Ткачук Т.М. О некоторых закономерностях в орнаментации трипольской расписной керамики этапа СІ (по Т.С. Пассек) // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР: Тез. доп. XX Респ. конф., Одеса, жовт. 1989 р. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 228–229.
 • Ткачук Т.М. Орнаментация сосудов из трипольских поселений Тальянки и Майданецкое: Знаковый аспект проблемы // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине: Тез. докл. I полевого семинара. – Тальянки, 1990. – С152154.
 • Ткачук Т. Печера Вертеба та її значення для дослідження культурно-історичних процесів у середовищі трипільської культури Пруто-Дністровського межиріччя// Трипільська цивілізація у спадщині України. – К.:Вид.центр «Просвіта», 2003. – С.307–314.
 • Ткачук Т.М. Походження та відносна хронологія кошиловецької групи // Трипільське поселення Кошилівці-Обоз: Наук. матеріали Міжнар. археологічної конф. – Заліщики, 1998. – С. 15–17.

§         Ткачук Т.М. Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем (мальований посуд) / Ткачук Т.М., Мельник Я.Г.; Національний заповідник “Давній Галич”; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника.  – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 238 с.: мал.

 • Товкайло М.Т. До питания про взаемини населення бугодністровської та ранньотрипільської культур у Степовому Побужжі [Миколаїв. обл.] // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине: Тез. докл. I полевого семинара. – Тальянки, 1990. – С. 191–194.
 • Тодорова Т.Д. Об одной уникальной находке культуры Кукутень-Триполье [«Бинокли»] // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине: Тез. докл. I полевого семинара. – Тальянки, 1990. – С. 166168.
 • Торневич П.О. До питания про етнокультурні зв’язки лендельського населення Волині / Торневич П.О., Охріменко Г.В. // Тез. доп. і повідомлень 1-ої Тернопільської обл. наук. історико-краєзнавчої конф. – Тернопіль, 1990.  Ч. 1.  С. 35–36.
 • Трипільський світ і його сусіди: Матеріали міжнар. наук. конф., Збараж, 20–23 серп. 2001 р. – Збараж, 2001. – 79 с.
 • Трипольская культура на территории Украинской ССР: Каталог выставки. – Л., 1989.  – 24 с.

 

 

А Б В Г Д Є-Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A-J K-P R-Z  
05.11.2005      

<<<Back