Trypillian Civilization 5400 - 2750 BC

***

©2002-2006
Kolos Corp.
E-mail

˲Բ ϲί

-
A-J K-P R-Z  


R

         Rook E. Historia badan stanowisk kultury trypolskiej w Bilczu Zlotym (Podolia)// Materialy z polsko - ukrainskiej sesji naukowej "Z archeologij Ukrainy i Jury Ojcowskiej".- Ojcow - Krakow 28- 29 kwetnia 1999r. - Ojcow, 1999. - S.29-37.

         Rook E. Stanowiska kultury trypolskiej w Bilczu Zlotym w dawmym powiecie Borszcow, w swietlie zbiorow krakowskich /Rook E., Trela E. // Z archeologij Ukrainy i Jury Ojcowskiej. - Ojcow, 2001. - S.183-206.

         Rook E. Wystawa "Stuka neolitu srodkowej Europy" w Museum Archeologicznym w Krakowie // Buletyn Informacyjny Zarzadu Muzeow i Ochrony Zabytkow. - N 136. - S.18.

 

S

         Samsun A. Preliminary approach of excavated structures of the site of Bodaki functions and spatial organisation// ̳ - , ., 2025 2001 . .:.- IJ ., 2001. .7677.

 • Skakun N.N. Le role et limportance du silex dans le Chalcolithique du sud-est de lEurope (sur la base du materiel provenant des fouilles du campement de Bodaki) // La Prehistoire au Quotidien (Melanges offers a Pierre Bonenfant).  Grenoble, 1996.  P. 223235.
 • Sprawozdanie grona C.K.Konserwatorow i korespodentow Galicyi Wschodniej. T.III. Lwów, 1908.

         Smiszko M. Tymczasowe sprawozdanie z badan na osadzie neolitycznej w Horodnicy, pow. Horodenka // Sprawozdanie Polskiej Akademji Umiejenosci.  Krakow, 1939.  T. 44.   1.

         Sorokin V.Ja. Aspectul regional cucutenian Drăguşeni-Jura.  Piatra Neamţ, 2002.  (Bibliotheca Memoriae Antriquitatis; XI).

         Sorokin V.Ja. Civilizaţiile eneolitice din Moldova.  Chişinău, 1994.

 • Sprawosdanie ze studiów i wyniki analiz materiałów zabytkowych kultury trypolskiej z Bilcza-Złotego znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologichnego w Krakowie / Kadrow S., Sochackij M., Tkachuk T., Trela E. // Materialy Archeologichne.  Kraków, 2003.  T. 34.  S. 53144.
 • Starkova H. Cucuteni C Ware in Tripolye-Cucuteni Ceramic Assemblages: Rogue Influences or Domestic Traditions? // European Association of Archaeologists 9-th Annual Meeting. St. Petersburg, Russia, 10th14th September 2003: Final Program and Abstracts.  St.-Petersburg, 2003.  . 64.
 • Starkova H. Study of Eneolithic Multi-Component Ceramic Assemblages // 6-th Annual Meeting European Association of Archaeologists: Final Program and Abstracts.  Lisbon, 2000.  . 138139.
 • Starkova H. The Ceramic Assemblages of the Archaeological Contexts of Tripolye-Cucuteni Settlements // European Association of Archaeologists 9-th Annual Meeting. St. Petersburg, Russia, 10th14th September 2003: Final Program and Abstracts.  St.-Petersburg, 2003.  . 88. (. 1395 To the Problem of Specialization of Productions of the late Stage of Tripolye Culture.
 • Stojanovski K. Antropologia prehistoriczna Polski// Prace i materialy antropologiczne. Krakòw, 1948. T. II. N1.
 • Sulimirski T. Copper Hoard from Horodnica on the Dniester // Mitteilungen der Antropologischen GesellschaftWien, 1961.  T. 41.  P. 9197.

         Sulimirski T. Polska przedhistoryczna London, 195759.  Cz. 12.

         Sulimirski T. Prehistoric RussiaLondon, 1970.

         Sulimirski T. The Probleme of the survival of the Tripoly Culture. // PPS 1950.  Vol. 16.  P. 4251.  (New. series).

         Szmyt M. From studies on contacts of Globular Amphora and Tripolie cultures// ̳ - , ., 2025 2001 . .:.- IJ ., 2001. .7172.

 • Szmyt M. Radiocarbon chronology of the Akkembetskiy kurgan. A preliminary report/ Szmyt M., Chernyakov I.T. // Baltic-Pontic Studies.  2000.  Vol. 9.  P. 196203.
 • Szmyt M. Tripolye traits in the materials of Central (Polish) group of the globular Amphora culture a radiocarbon perspective // Baltic-Pontic Studies.  1999.  Vol. 3. P.211220.

         Sznajder A. ( Ͳ) Badania s poszukiwania archeologicze w Galicji w ostatnich latach // Przeglad archeologicznyLwow, 1876.

 

T

 • Tchernych E.K. Une ancienne variante de la civilisation de Gumelnita sur le territorie de lUSSR.  M., 1971.  13 p.  .: VIII Congr. intern. sc. préhist. et protohist. (Belgrade, 1971): Les rap. et les commun. De la délégat. archéol. de lURSS.  List de Lit.: P. 1213.
 • Titov V.C. Tripolye culture in the chronological system of neolithic and copper age cultures of South-eastern and Central Europe. M., 1972  .: VIII Congr. intern. sc. préhist. et protohist. (Belgrade, 1971): Les rap. Et les commun. De la délégat. archeol. De lURSS.

         Tkachuk T.M. The Koshylivtsy group as a synthesis of the Tripolye and Polgar traditions // The western border area of the Tripolye culture // Baltic-Pontic Studies.  2000.  Vol. 9.  P. 6986.

 • To the Problem of Specialization of Productions of the late Stage of Tripolye Culture / Skakun N., Mateva B., Palaguta I., Rindyuk N., Samzun A., Starkova H., Yakovleva L. // European Associations of Archaeologists 9th Annual Meeting (St. Petersburg, Russia, 10th14th September 2003): Final Program and Abstracts.  St.-Petersburg, 2003.  . 88.
 • Trabska J. Preliminary results of cucuteni-tripolie potterymineralogical research painting layers and pigments /Trabska J., Trybalska B., Bytnar K. // ̳ - , ., 2025 2001 . .:.- IJ ., 2001. .73 74.
 • Trela E. Kolekcje zabytków kultury trypolskiej z zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie//Materiały Archeologiczne XXXII. 2001. S. 5367.
 • Trela E. Leon and Teresa Sapiehowie collection of Finds from Bilcze Zlote// ̳ - , ., 2025 2001 . .:.- IJ ., 2001. .7476.

         Tschykalenko L.E. Die Bedeutung der Schipenitzer Ansiedlung fur das Verstandnis der ukrainischen bemalten keramik // Kniega pamiatkowa W. DemetrykiewiczaWarszawa, 1931.  S. 123134.

         Tsvek O.V. Contacts beetwen the Eneolithic tribes of Europe and Eastern-Tripolye culture // Cucuteni Piatra Neamt, 1996.  P. 121130.

         Tsvek O.V. The Eastern Tripolye culture and its contacts with the Eneolithic tribes in Europe// Baltic-Pontic Studies.  2000.  Vol. 9.  P. 111132.

 

 

U

         Ustep z poszukiwan archeologicznych w Horodnicy nad Dniestrem dokonanych w r. 1878 // Zbior Wiadomosci do Antropologji KrajowejKrakow, 1879.  T. 3.

 

 

 

V

 • Videiko M.Yu. Archaeological characteristics of the Sofievka-type cemeteries // Baltic-Pontic Studies.  1996.  Vol. 3. P.15134.
 • Videiko M.Yu. Die Crobsiedlungen der TripolleKultur in der Ukraine.// Eurasia Antiqua.1996. N 1. .4680.
 • Videiko M.Yu. Cemeteries of Sofievka-type. Field resrearch, state of publication of sources and general position in the systematics of Tripilye culture // Baltic-Pontic Studies.  1995.  Vol. 3.  P. 314.
 • Videiko M.Yu. Radiocarbon dating chronology of the Late Tripolye culture // Baltic-Pontic Studies.  1999.  Vol. 7.  P. 3471.
 • Videiko M.Yu. Studying Western context of the Tripolye culture: history and some perspectives // Baltic-Pontic Studies.  2000.  Vol. 9.  P. 712.
 • Videiko M.Yu. Tripolye and the cultures of Central Europe: facts and character of interactions: 42002750 BC // Baltic-Pontic Studies.  2000.  Vol. 9.  P. 1368.
 • Videiko M.Yu. Tripolye  pastoral contacts. Facts and character of interactions // Baltic-Pontic Studies.  1994.  Vol. 2.  P. 528.
 • Vovk F. Lindustrie premycenienne dans les stations neolitiques de lUkraine // Congres International dAntropologie et Archeologie prehistoriques. Compte-rendu de la XII session, Paris 1900. Paris, 1902. P.401404.

 

 

W

 • Wechler K. P. Zur Chronologie der Tripolje Cucuteni Kultur aufgrund von 14C Datierungen //

 

Z

 • Zeitschrift für Archäologie 1994. Band 28 . S.721.
 • Zbenovich V.G. The Tripolye culture: Centernary of Research//Journal of World Prehistory.- 1996. 199241.

 

 

-
A-J K-P R-Z  
05.11.2005      

<<<Back