Trypillian Civilization 5400 - 2750 BC

***

©2002-2006
Kolos Corp.
E-mail

БІБЛІОГРАФІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Список скорочень

А Б В Г Д Є-Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A-J K-P R-Z  


Я

 • [Якимович М.К.] Раскопки М.К. Якимовича // Отчет Императорской археологической комиссии за 1906 год. – СПб., 1909. – С. 106–109.
 • [Якимович М.К.] Киевская губерния // Отчет Императорской археологической комиссии за 1907 год. – СПб., 1910. – С. 99–100.
 • Якубенко О.О. Випадкові знахідки доби енеоліту – раннього залізного віку / Якубенко О.О., Ю.В. // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 56–58: іл.
 • Якубенко О.О. Дослідження трипільського поселення Крутуха-Жолоб поблизу Переяслава-Хмельницького / Якубенко О.О., Бузян Г.М. // Археологічні відкриття в Україні 1997–1998 рр. – К.: ІА НАН України, 1998. – С. 59–61: іл.
 • Якубенко О.О. Матеріали з нових трипільських пам’яток у Подністров’ї // Музей та його колекції: Темат. зб. наук. пр. – К., 2003. – С. 35–44: іл.
 • Якубенко О.О. Матеріали із пізньотрипільського поселення в с. Жорнівка // Шляхи становлення Нац. музею історії України: від першовитоків до сьогодення: Тематич. зб. наук. пр. – К., 1994. – С. 16–22, іл.
 • Якубенко О.О. Моделі жител з трипільських колекцій музею // Нац. музей історії України: його фундатори та колекції: Темат. зб. наук. пр. – К., 1999. – С. 86–111: іл.
 • Якубенко О.О. Нове пізньотрипільське поселення Шебутинці в Середньому Подністров’ї // Археологічні дослідження в Україні 1994–1996 рр. – К., 2000. – С. 185–188: іл.
 • Якубенко О.О. Охоронні розкопки трипільського поселення Володимирівка (Кіровоградська область), проведені у 1989–1990 роках // Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-х років державними органами охорони пам’яток та музеями республіки: Тематич. зб. наук. пр. – К., 1992. – С. 61–76: іл.
 • Якубенко О.О. Пізньотрипільське поселення Стіна I на Середньому Дністрі // Тез. доп. VIII Подільської історико-краєзнавчої конф.: Секція археології. – Кам’янець-Подільський, 1990. – С. 21–23.
 • Якубенко О.О. Про форми-шаблони для виготовлення трипільського посуду // Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державности й культури: Тез. Всеукр. наук. конф. – Переяслав-Хмельницький, 1992. – С. 48–51.
 • Якубенко О.О. Результати археологічних досліджень трипільського поселення Володимирівка (Кіровогорадська область), проведених 1989 року // Деякі основні напрями вдосконалення діяльності музеїв на сучасному етапі: Тематич. зб. наук. пр. – К., 1990. – С. 92–102, іл.
 • Якубенко О.О. Розписна кераміка з трипільського поселення Крутуха-Жолоб поблизу Переяслава / Якубенко О.О. , Бузян Г.М. // Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи: Матеріали ювілейної міжнар. конф. – К., 1999. – С. 48–49.
 • Якубенко О. Трипільська колекція Вікентія Хвойки  у зібранні Національного музею історії України. Зберігання, вивчення та використання// Трипільська цивілізація у спадщині України. – К.:Вид.центр «Просвіта», 2003. – С.56–70.
 • Якубенко О.О. Трипільська колекція В.В. Хвойки з Київщини та її використання в експозиції Національного музею історії України // Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державности й культури: Тез. доп. Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 28–30 вер. 1994 р. – Переяслав-Хмельницький, 1994. – С. 35–37.
 • Якубенко О.О. Трипільська розписна кераміка з розкопок В.В. Хвойки в Середньому Подніпров’ї // Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи: Матеріали ювілейної міжнар. конф. – К., 1999.– С. 78–80.
 • Якубенко О.О. Трипільська розписна пластика з розкопок В.В. Хвойки в Середньому Подніпров’ї // Вікентій В’ячеславович Хвойка та його внесок у вітчизняну археологію: До 150-річчя від дня народження: Темат. зб. наук. пр. – К., 2000. – С. 125–148: іл.
 • Якубенко О.О. Трипільські статуетки птахів у збірці Національного музею історії України // До 100-річчя Нац. музею історії України: Матеріали науково-практичної конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв (1997 р.). – К., 1998. – С. 42–59: іл.
 • Янушевич З.В. Археологические находки культурных злаков на первобытных поселениях Прутско-Днестровского междуречья / Янушевич З.В., Маркевич В.И. // Интродукция культурных растений. – Кишинев, 1970. – С. 83–110.
 • Янушевич З.В. Возникновение и развитие земледелия в Северном Причерноморье по палеоэтноботаническим данным / Янушевич З.В., Кузьминова Н.Н. // Флора и растительность. Ботанические исследования. – Кишинев: Штиинца, 1989. – С. 38–50.

§         Янушевич З.В. Земледелие в раннем Триполье // Первобытная археология: Поиски и находки. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 225–234.

§         Янушевич З.В. Культурные растения Северного Причерноморья: Палеоэтноботанические исследования. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 92 с.

 • Янушевич З.В. Культурные растения Юго-Запада СССР по палеоботаническим исследованиям. – Кишинев: Штиинца, 1976. – 214 с.

§         Янушевич З.В. Палеоботанические исследования в Днестровско-Прутском междуречье // Исследования Ботанического сада Академии Наук Молдавской ССР (1947 – 1977гг.). – Кишинев: Штиинца, 1978. – С. 79–89.

 • Янушевич З.В. Палеоботанічні дослідження трипільської культури / Янушевич З.В, Кременецький К.В., Пашкевич Г.О. // Археологія. – 1993. – № 3. – С. 143–152.
 • Янушевич З.В. Палеоэтноботанические исследования в древнейших земледельческих центрах // Природа. – 1981. – № 8. – С. 65–73: ил. – Библиогр.: с. 73.
 • Ярмошик И.И. Работы Житомирского краеведческого музея // Археологические открытия 1983 года. – М., 1985. – С. 377−378.

 

 

А Б В Г Д Є-Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A-J K-P R-Z  
05.11.2005      

<<<Back